ကိုယ်ဝန် – ဆောင်ဖို့လား၊ ရှောင်ဖို့လား

0
113589
ကိုယ်ဝန်
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ဖို့လား ရှောင်ဖို့လား

အကြောင်းအရာ တခုကို ဃဃနန မသိဘဲ လုပ်ကတ်တေခါ ယင်းအလုပ်စွာ ခက်ခဲပနာ လွှဲမှားတတ်ပါရေ။ တခါတခါ ပြဿနာ တပုံတခေါင်း ပေါ်လာတတ်ပနာ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်လာရေ အခြေအနေထိ ကြုံလာတတ်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ဇာအလုပ်ကို လုပ်လုပ်၊ မလုပ်ခင် ယင်းအလုပ်ကို ဃဃနန နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။

ကိုင်း ကိုယ်ဝန် (Pregnancy) ဖြစ်လာရေ ဆိုစွာကို ဃဃနန နားလည်အောင် လေ့လာကြည့်ကတ်ပါမေ။ လိုချင်ပနာ မရနိုင်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျနိန်ရေ လူတိ ရှိကတ်တေပိုင်၊ မလိုချင်ဘဲ ဖြစ်တည်လာလို့ ဒုက္ခရောက်နိန်ကတ်တေ လူတိလည်း အများကြီး ရှိရေ ထင်ပါယင့်။

“ကိုယ်ဝန်ဆိုစွာ ယောကျား နန့် မမက် အိပ်တိုင်း ဖြစ်လာစွာ မဟုတ်။” ဆိုစွာကို ပထမဆုံး နားလည်ဖို့ လိုပါရေ။ “ကံ ရှိမှ ရရေ။” ဆိုပနာလည်း ကံကို ကျေးဗျာလ်လည်း ပုံမချသင့်ပါ။

ကိုယ်ဝန် ဖြစ်တည်ဖို့ လတိုင်း လတိုင်း တိကျရေ အချိန်အပိုင်းအခြား တခု ရှိတတ်ပါရေ။ ယင်းအချိန်ကို မမက်တိ မျိုးဥ ကြွီရေအချိန် (Ovulation) နန့် တွက်ကြည့်လို့ ရပါရေ။

 

မျိုးဥ ကြွီရေ (Ovulation) ဆိုစွာ ဇာလေ

မျိုးဥကြွီပုံ
မျိုးဥ ကြွီကျပုံ

မျိုးဥ ကြွီရေဆိုစွာ အထက်မှာ ပြထားရေ ပုံပါအတိုင်း၊ ဘယ်ညာ မျိုးဥအိပ် (Ovary) နှစ်ခုထဲက တခုခုက မျိုးဥ တလုံး (An egg) မျိုးပြွန် (Fallopian tube) အတိုင်း သားအိမ် (Uterus) ထဲကို ကျလာစွာကို ပြောစွာပါ။ မမက်တိစွာ လ တလမှာ တရက်ရာ မျိုးဥ ကြွီတတ်ပါရေ။ မျိုးဥ ကြွီကေလည်း တဥရာ ကြွီတတ်ပါရေ။ နှစ်ဥ၊ သုံးဥကနိန် အများကြီး ကြွီတတ်စွာလည်း ရှိပါရေ။ ယကေလည်း ကကောင်း ရှားပါးပါရေ။

လူအများကြီး မမက်တိ မျိုးဥ ကြွီရေအချိန်ကို ဓမ္မတာ (Menstrual period) လာရေ အချိန်နန့် မှားပနာ ယုံကြည်ထားတတ်ကတ်ပါရေ။ မျိုးဥ ကြွီရေ အချိန်စွာ ဓမ္မတာ လာရေ အချိန် မဟုတ်ပါ။ ယကေလည်း မျိုးဥ ကြွီရေ အချိန်ကို ဓမ္မတာ လာရေ အချိန်နန့် တွက်ကြည့်ပနာ သိနိုင်ပါရေ။

 

ဓမ္မတာ အချိန် (Menstrual cycle)​

အရွယ်ရောက်တေ မမက်တိုင်း ယေဘုယျ တလတကြိမ် ဓမ္မတာ လာတတ်ကတ်ပါရေ။ တိတိကျကျ ပြောဖို့ဆိုကေ မမက် အများစုစွာ ၂၈ ရက်မှာ တကြိမ် ဓမ္မတာ လာတတ်ပါရေ။ ယကေလည်း တယောက်နန့် တယောက် ကွာခြားပနာ၊ အစားသောက်၊ ရာသီဥတု၊ ပတ်ဝန်းကျင် အနိန်အထားအရလည်း ရက် ကွာခြားမှု ပြောင်းလဲလားတတ်ပါရေ။ ယကေလည်း အရွယ်ရောက်တေ မမက်တိစွာ ၂၁ ရက်ကနိန် ၃၅ ရက်အတွင်း တကြိမ် ပုံမှန် လာတတ်ပနာ၊ ဆယ်ကျော်သက်တိကတော့ ၂၁ ရက်ကနိန် ၄၅ ရက်အတွင်း တကြိမ် ပုံမှန် လာတတ်ကတ်ပါရေ။

 

မျိုးဥ ဇာအချိန် ကြွီလေ (Ovulation)​

မျိုးဥ ကြွီရေ အချိန်စွာ ဓမ္မတာ လာရေ အချိန် နှစ်ချိန် အလယ်တည့်တည့် ရက်မှာ ဖြစ်တတ်ပါရေ။ ဥပမာ – ၂၈ ရက် တကြိမ် ပုံမှန် ဓမ္မတာ လာရေ ဆိုကေ ဓမ္မတာ စလာရေ နိန့်ကနိန် ရွီကြည့်လိုက်ကေ ၁၄ ရက်မြောက်နိန့်စွာ မျိုးဥ ကြွီရေ ရက်ပါ။ ၃၂ ရက် ခြားရေ မမက်အတွက် ဓမ္မတာ စလာရေ နိန့်ကနိန် ၁၆ ရက်မြောက်နိန့်စွာ မျိုးဥ ကြွီရေ နိန့် ဖြစ်ပါဖို့။ မျိုးဥစွာ တကြိမ်မှာ တရက်တည်းရာ ကြွီရေဆိုစွာ သတိထားသင့်ပါရေ။

 

မမက်မျိုးဥ (Egg) နန့် ယောကျားမျိုးဆဲလ် (Sperm) ဇာလောက် အသက် ရှင်ကတ်လေ

မမက်တိစွာ ယေဘုယျ တလမှာ တကြိမ်ရာ မျိုးဥ ကြွီပနာ ယင်းမျိုးဥစွာ သားအိမ်ထဲကို ရောက်ဗြီးကေ ၁၂ နာရီ ကနိန် ၂၄ နာရီ အထိရာ အသက် ရှင်နိုင်ပါရေ။ ယကေလည်း ယောကျား မျိုးဆဲလ် တိစွာ မမက် သားအိမ်ထဲမှာ ၃ ရက်ကနိန် ၅ ရက်ထိ အသက် ရှင်နိုင်ပါရေ။ တခု သတိထားရဖို့စွာက ယောကျားဘားက ထုတ်စွာက မျိုးဥ မဟုတ်ဘဲ ဆဲလ် ရာ ထုတ်တေ ဆိုစွာပါ။

 

ယောကျားမျိုးဆဲလ် (Sperm) 

ယောကျားတိစွာ ယေဘုယျ တကြိမ်မှာ မျိုးရည် (Semen) လဘက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းစာ ၂ – ၅ မီလီ လီတာ လောက် ထုတ်တတ်ကတ်ပါရေ။ မျိုးရည် ၁ မီလီ လီတာမှာ ယောကျားမျိုးဆဲလ် (Sperm) သန်း ၁၀၀ လောက် ပါတတ်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ယောကျားတိ မျိုးရည် တကြိမ် ထုတ်ကေ ယောကျားမျိုးဆဲလ် သန်း ၈၀ ကနိန် သန်း ၃၀၀ ထိ ပါတတ်ပါရေ။ ပုံမှန် ယောကျားတိ မျိုးရည် ၁ မီလီ လီတာမှာ ယောကျားမျိုးဆဲလ် သန်း ၄၀ ကနိန် သန်း ၆၀ ထိ ပါတတ်ပနာ သန်း ၂၀ ထိရာ ကျလားတတ်ကေ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အားနည်းလားတတ်ပါရေ။ အထက်က ပြောခရေပိုင် ယောကျားမျိုးဆဲလ်စွာ မမက် သားအိမ်ထဲမှာ ၅ ရက်အထိ အသက် ရှင်တတ်ပါရေ။

 

ကိုယ်ဝန် (Pregnancy) ဇာပိုင် ရလေ

ယောကျားမျိုးဆဲလ် ၁ ခုနန့် မမက် မျိုးဥ ၁ လုံး ပေါင်းလားလို့ မျိုးအောင် (Fertilization) လားကေ ကိုယ်ဝန် ဖြစ်တည်လာပါရေ။ အောင်မြင်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ကေ အချေ ရလာပါဖို့။

 

ကိုယ်ဝန် ရအောင် ဇာရက်တိကို ရွီးရဖို့လဲ​

အထက်က အကြောင်းအရာတိကို အသေးစိတ် နားလည်လာကေ အေနိန်ရာမှာ ကကောင်း ပြောစရာ မလိုပါဗျာလ်။ ကိုယ်ဝန် ရဖို့အတွက် မမက် သားအိမ်ထဲကို မျိုးဥ ကြွီကျလာရေ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ယောကျားမျိုးဆဲလ် ရောက်နိန်ဖို့ လိုပါရေ။ ယောကျားမျိုးဆဲလ်စွာ သားအိမ်ထဲမှာ ၅ ရက်ထိ အသက် ရှင်နိုင်ရေအတွက် မမက်မျိုးဥ မကြွီကျခင် ၄ ရက်ကပင် ကြိုရောက်နိန်ကေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါရေ။ မမက် မျိုးဥ ကြွီကျရေ ၂၄ နာရီနန့် အနီးစပ်ဆုံး ယောကျားမျိုးရည် ရောက်လီ၊ သေချာလီပါ။

ယင်းအတွက်နန့် ကိုယ်ဝန် ရချင်ကေ …

၁) ဓမ္မတာ လာရေ ရက် အပိုင်းအခြားကို အယင်းဆုံး သိအောင် မှတ်သားပါ။

၂) အေဂု ဓမ္မတာ စ လာရေ နိန့်ကနိန် နောက်လ စ လာဖို့ နိန့်အထိ အလယ်တည့်တည့်ရက်ကို မှတ်သားပါ။

၃) ယင်း အလယ်တည့်တည့် နိန့်ကနိန် ရှိဖက်ကို ၅ ရက် ထပ်နုတ်ပါ။

၄) ယင်း ၅ ရက် နုတ်ဗြီးသား နိန့်ကနိန် အလယ်တည့်တည့်ရက်ကနိန် နောက်တရက်ထိ ကြားကာလစွာ ကိုယ်ဝန် ရဖို့ အချိန်ပါ။

ဥပမာ – ဓမ္မတာ ၂၈ ရက်ခြား လာရေ မမက်တိ အတွက်၊ အလယ်တည့်တည့် ရက်စွာ ဓမ္မတာ စလာရေ နိန့်ကနိန် စရွီရေ ၁၄ ရက်မြောက်နိန့်ပါ။ ၁၄ ကနိန် ၅ ကို ထပ်နုတ်ကေ ၉  ရက်မြောက်နိန့်ပါ။ ယင်းအတွက်နန့် ဓမ္မတာ ၂၈ ရက်ခြား လာရေ မမက်တိ အတွက် ကိုယ်ဝန် ရဖို့ ကာလစွာ ဓမ္မတာ စလာရေ နိန့်ကနိန် စရွီကေ ၉  ရက်နိန့်ကနိန် ၁၅ ရက်ထိ ဖြစ်ပါဖို့။

ဓမ္မတာ ၃၀ ရက်ခြား လာရေ မမက်တိ အတွက် ကိုယ်ဝန် ရဖို့ ကာလစွာ ဓမ္မတာ စလာရေ နိန့်ကနိန် စရွီကေ ၁၀  ရက်နိန့်ကနိန် ၁၆ ရက်ထိ ဖြစ်ပါဖို့။

ဓမ္မတာ ၃၂ ရက်ခြား လာရေ မမက်တိ အတွက် ကိုယ်ဝန် ရဖို့ ကာလစွာ ဓမ္မတာ စလာရေ နိန့်ကနိန် စရွီကေ ၁၁  ရက်နိန့်ကနိန် ၁၇ ရက်ထိ ဖြစ်ပါဖို့။

ကိုယ်ဝန် လိုချင်ရေ စုံတွဲတိ အထက်က ကာလတိမှာ အားစိုက်ပီးဖို့ လိုပါရေ။

ကိုင်း အေလောက်ဆိုကေတော့ခါ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချင်ရေ အိမ်ထောင်ရှင်တိအတွက် အသေးစိတ် သိလောက်ဗျာလ် ထင်ပါယင့်။

ကိုယ်ဝန် ရှောင်ချင်ရေ ဇုံတွဲတိကတော့ အထက်က ကာလတိကို လုံးဝ ရှောင်ကတ်ပါ။ လိုလိုမေမေ ရှိ ၃ ရက်၊ နောက် ၃ ရက် ထပ်ပေါင်းကေတော့ခါ ပိုသေချာဖို့ ထင်ပါယင့်။

အင်း … အား မလပ်တမ်း ကြိုးစားနိန်ကတ်စွာနန့် လိုချင်စွာ ဘလောက် ဝီးနိန်လဲ ဆိုစွာ သတိထားမိကတ်ဗျာလ် ထင်ပါယင့်။

 

ဓမ္မတာ (Menstrual period)

မမက် မျိုးအိပ်ထဲက သားအိမ်ထဲကို ကျလာရေ မျိုးဥစွာ သန္ဓေ (Fertilized) မတည်မိလို့ ရှိကေ၊ သားအိမ် နံရံတိက ယင်းမျိုးဥကို မမက်အင်္ဂါဝ အထိ ဆီးထုတ်ပလိုက်ပါရေ။ ယင်းချင့်ကို ဓမ္မတာ လာရေလို့ ခေါ်ပါရေ။ အေတကြိမ် မအောင်မြင်ကေ နောက်လမှာ နောက်တကြိမ် မျိုးဥ ပြန်ချပီးပါဖို့။

သားချေလား၊ သမီးချေလား ….. နောက်ထပ်ရွီးပီးပါမေ။

အားလုံး လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကတ်ပါဇီ။

 

ကျော်ဝင်းခိုင်