ရိုးတံ အကိုင်းဆက်နည်း

0
2576
လားဆက်ဖို့ အကိုင်းကို အယင် ဖြတ်ပါ

ရိုးတံ အကိုင်းဆက်နည်းကို အင်္ဂလိပ်ပိုင် Whip Grafting လို့ ခေါ်ပါရေ။

အဆင့် လုံးပတ်တူ ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင်ကို ရွီးပါ။

ဆက်ချင်ရေ လုံးပတ်တူ အပင် ၂ ပင် ရှာပါ

ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင် နှစ်ပင်လုံးစွာ သန်သန်စွမ်းစွမ်း ဖြစ်ရပါဖို့။

ရောဂါ ဖြစ်နိန်ရေ အပင်မျိုး မဖြစ်ပါဇီကဲ့။

  • ရိုးတံ အကိုင်းဆက်နည်းအတွက် ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင် အရွယ်အစားနန့် ကိုင်းလားဆက်ဖို့ အပင် အရွယ်အစား အတူတူ ဖြစ်ဖို့ လိုပါရေ။
  • ပုံမှန်ဆိုကေ အချင်း ၁ မတ် ( 1/4 လက်မ ) ကနိန် ငါးမှုး (  1/2 လက်မ ) အလုံး ရှိရေ အပင်တိကို ဆက်ကတ်စွာ များပါရေ။
  • ရိုးတံ အကိုင်းဆက်နည်းကို ရွက်နုတိ၊ အကိုင်းသစ်တိ ထွက်တတ်တေ ရာသီ မတိုင်ခင် ကြိုလုပ်ရလေ့ ရှိပါရေ။
  • လားဆက်ဖို့ အကိုင်းစွာ ၁ ပေ လောက် ရှည်ပနာ အကိုင်းတက် အသစ်တိ ထွက်လို့ မပါ ပါဇီကဲ့။ ယကေလည်း အကိုင်းသစ်ထွက်ဖို့ ဘု အတက်ချေ လေး ငါးတက်လောက်တော့ခါ ပါ ပါဇီ။

အဆင့်  လားဆက်ဖို့ အကိုင်းကို အယင် ဖြတ်ထုတ်ပါ။

လားဆက်ဖို့ အကိုင်းကို အယင် ဖြတ်ပါ

အကိုင်းဖျားကို ဆက်ဖို့ အကိုင်းရင်းက ၁ ပေ လောက် အကွာမှာ ထပ် ဖြတ်ပလိုက်ပါ။

အကိုင်းရင်းမှာ ကကောင်း စောင်းနိန်ရေ အင်္ဂလိပ် စကလုံး z ပုံသဏ္ဍန် ဖြစ်အောင် ခဲတံချွန်ဓါး (ဝါ) ဘလိတ်ဓါးနန့် ထပ်ဖြတ်ပါ။

အဆင့် အကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်ကို ဖြတ်ပါ။

အကိုင်းဆက် ခံဖို့အပင်ကိုလည်း ဖြတ်ပါ

ဖြတ်ထားရေ အကိုင်းဖျားမှာ လာဆက်ဖို့ အကိုင်းမှာ ဖြတ်ထားခရေ ပုံသဏ္ဍန်အတိုင်း ကကောင်း စောင်းနိန်ရေ အင်္ဂလိပ် စကလုံး z ပုံသဏ္ဍန်ကို ခဲတံချွန်ဓါး (ဝါ) ဘလိတ်ဓါးနန့် ထပ်ဖြတ်ပါ။

အဆက်ခံဖို့ အကိုင်းနန့် လာဆက်ဖို့ အကိုင်းစွာ ဆက်ကြည့်လိုက်ကေ ကွက်တိ ဖြစ်နိန်ဖို့ လိုပါရေ။

အဆင့် လိုအပ်တေပိုင် လျှာတိကို ဖြတ်ပါ။

အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်အောင် ဖြတ်ပါ

ဆက်လိုက်စွာနန့် တဖက်နန့် တဆက် လုံးဝ ကပ်နိန်ပနာ တဆက်တည်း ဖြစ်အောင်ထိ ထပ်ဖြတ်ပါ။

အဆင့် လာဆက်ဖို့ အကိုင်းကို အဆက်ခံဖို့ အကိုင်းထဲမှာ အသေအချာ ထည့်ပါ။

လားဆက်ဖို့ အကိုင်းကို အဆက်ခံဖို့ အကိုင်းထဲမှာ လားထည့်ပါ

အစိမ်းရောင် အခေါက်တိ တဖက်နန့် တဖက် လုံးဝ ထိဆက်နိန်ဖို့ အရေးကြီးပါရေ။ မဟုတ်ကေ အကိုင်းဆက်စွာ အောင်မြင်ဖို့ မဟုတ်ပါ။

အဆင့် အဆက်နိန်ရာကို အသေအချာ စည်းပါ။

အဆက်နိန်ရာကို အသေအချာ စည်းပါ

ဆွဲနိုင်ဆန့်နိုင်ရေ ရာဘာနန့် တတင်းချေ ပတ်ချိုင်ပါ။ ပလက်စတိတ် အပြားချေဆိုကေလည်း ရပါရေ။

တလလောက် ကြာကေတော့ခါ ပတ်ထားရေ ပတ်တီးကို ဖြုတ်ဖို့ လုံးဝ မမိပါကဲ့။

အဆင့် အကိုင်းဆက်နိန်ရာကို စောင့်ကြည့်ပါ။

အကိုင်းဆက် အောက်ဖက်မှာ အကိုင်းသစ်ချေတိ ထွက်လာကေ ချက်ချင်း မချိုးပလိုက်ပါကဲ့။

အထက်ကိုင်းမှာ အကိုင်းသစ်ချေတိ ထွက်လာအောင်ထိ အောက်ကိုင်းမှာ အရွက် တစိချေကို အပင်အတွက် အစာချက်နိုင်အောင် ထားလိုက်ပါ။

အထက်ကိုင်းမှာ အရွက် ၅ ရွက် ၆ ရွက်လောက် ထွက်လာဗျာလ်ဆိုကေတော့ခါ အောက်ကိုင်းက အကိုင်းအတက်တိကို ချိုးပလိုက်ပါ။

အပင်ကြီးလာကေလည်း အောက်ကိုင်းက ထွက်လာသမျှ အကိုင်းတိကို ယပြတ် ဖြတ်ပီးလားဖို့ လိုပါဖို့။

အေနည်းကို ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိနိန်ဗြီးသား အပင်တမျိုးမျိုးနန့် ရခိုင်ပြည်မှာ မယဉ်ပါးသိမ့်ရေ မျိုးတူ အပင်တမျိုးမျိုးကို စီးပွားရေးအတွက် တွက်ချက်ပနာ သုံးနိုင်ပါရေ။

၄ – ၅ ရက်သား ခရမ်းချိုင်သီးပင်တိကို ဆက်ကတ်စွာ တွိဖူးပါရေ။ အပင်ငယ်ချေ z ပုံစံ ဖြတ်စရာ မလိုပါ။ ၄၅ ဒီဂရီ စစောင်းလောက်ဆို ရပါရေ။

ကျန် နည်းလမ်း ၂ ခုကို ထပ် ရွီးပီးပါမေ။

ကျော်ဝင်းခိုင်