အခေါက် အကိုင်းဆက်နည်း

0
1428
ကိုင်းဆက်ကို ဂရုတစိုက် လားကြည့်ပါ

အခေါက် အကိုင်းဆက်နည်းကို အင်္ဂလိပ်ပိုင် Bark Grafting လို့ ခေါ်ပါရေ။

အခေါက် ကိုင်းဆက်နည်း

အဆင့်  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင်ကို ရွီးပါ

ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင် နှစ်ပင်လုံးစွာ သန်သန်စွမ်းစွမ်း ဖြစ်ရပါဖို့။
ရောဂါ ဖြစ်နိန်ရေ အပင်မျိုး မဖြစ်ပါဇီကဲ့။
လားဆက်ဖို့ အပင်စွာ အကိုင်းတက် အသစ်တိ ထွက်နိန်ဗြီးသား မဖြစ်ရပါ။
လားဆက်ဖို့ အပင်က အကိုင်းသစ် ထွက်ဖို့ ဘု အတက်ချေ ၄ – ၅ တက်ပါရေ၊ ၁ ပေ အရှည် အကိုင်း ၂ ကိုင်း လိုပါရေ။
လားဆက်ဖို့ အပင်နန့် အဆက်ခံဖို့ အပင်ကို တပြိုင်တည်း မဖြတ်ပါကဲ့။

  • အဆက်ခံဖို့ အပင်မှာ ဖြောင့်တန်းနိန်ပနာ မတ်မတ် ထောင်နိန်ရေ အချင်း ၁ လက်မ – ၂ လက်မ အရွယ်အစားရှိရေ အကိုင်းတိ ရှိဖို့ လိုပါရေ။
  • အခေါက်အကိုင်းဆက်နည်းကို အခေါက်တိ အလွယ်တကူ ကွာတတ်တေ နွီရာသီမှာ လုပ်ကတ်စွာ များပါရေ။
  • ရိုးတံ အကိုင်းဆက်နည်း လုပ်ဖို့ ကိုင်းဆက်ခံအပင် အရွယ်အစားက ကကောင်း ကြီးလားရေဆိုခါ အခေါက်အကိုင်းဆက်နည်းကို လုပ်တတ်ကတ်ပါရေ။

အဆင့်  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်ကို ဖြတ်ပါ

ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်ကို လွှ ထထက်နန့် အခေါက်ကို မပွန်းမပဲ့ဇီဘဲ ဖြတ်ပါ

ကိုင်းဆက်ခံအပင် အကိုင်းတိထဲက မိုးကို ထောင်ပနာ ထွက်နိန်ရေ အကိုင်း တကိုင်းကို လွှ ထထက်နန့် အခေါက်နန့် အနှစ်သားကို မပွန်း မပဲ့လားအောင် ဂရုတစိုက် ဖြတ်ပါ။
ဖြတ်လိုက်တေ အကိုင်း အောက်ဖက်မှာ အပင် အသက်ဆက်ရှင်နိန်ဖို့ အနည်းဆုံး အကိုင်း တကိုင်းလောက် ချန်ထားခပါ။

အဆင့်  ကိုင်းလားဆက်ဖို့ အပင်က အကိုင်းသစ်ထွက်ဖို့ ဘု အတက်ချေ တက်လောက် ပါရေ အကိုင်း ကိုင်းကို ဖြတ်ပါ။

ကိုင်း လားဆက်ဖို့ အပင်က အကိုင်း ၂ ကိုင်းကို ဖြတ်ပါ

အကိုင်းဖျားတိကို ကိုင်းလားဆက်ဖို့ အကိုင်း အရှည် ၅ လက်မ လောက်ဇီ ချန်ပခပနာ ထပ်ဖြတ်ပါ။
၅ လက်မ အရှည်ထဲက အောက်ဖက် ၃ လက်မကို အောက်ခြီ အဆုံးထိ စစောင်းချေ ထပ်ဖြတ်ပါ။

အဆင့်  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်မှာ ကိုင်းလာဆက်ဖို့ အကိုင်းတိ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်အောင် အခေါက်ကို အလျှားလိုက် ထွင်းထုတ်ပါ

ကိုင်းဆက်ခံ အပင်မှာ ကိုင်း လာဆက်ဖို့ အကိုင်းတိနန့် အံ့ဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်အောင် ဘေးနှစ်ဖက်ကို ထွင်းပလိုက်ပါ

အောက်ဖက် ၃ လက်မ ချချွန် လုပ်ထားရေ ကိုင်းလားဆက်ဖို့ အပိုင်းက ဘေးနခမ်းသား ( ၁ လက်မ ၈ ပုံ ၁ ပုံ ) လောက်ကို ပပါးချေ လှီးပစ်ပါ။
ကိုင်းလားဆက်ဖို့ အကိုင်းကို ကိုင်းဆက်ခံအပင်က ထွင်းထားရေ အမြှောင်းထဲမှာ ထည့်လိုက်တေခါ လှီးထားရေ အခေါက် – အခေါက်ချင်း ကပ်နိန်အောင်လို့ပါ။

အဆင့်  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်မှာ ကိုင်းလာဆက်ဖို့ အကိုင်းတိကို ထည့်ပါ

ကိုင်းဆက်ခံ အပင်မှာ ကိုင်း လာဆက်တေ အကိုင်းတိကို ကပ်လိုက်ပါ

လှီးထားရေ အခေါက်တိ နခမ်းသားချင်း တိုက်နိန်အောင် ဂရုတစိုက် ထည့်ပါ။
သေချာဗျာလ်ဆိုကေ သံမှို အငယ်ချေ ၂ ချောင်းစီ အနှစ်ဖြူသားထိ ရောက်အောင် မာတူနန့် ရိုက်ထည့်ပနာ နောင်းနိန်အောင် လုပ်ပါ။

အဆင့်  ဖြတ်ထားရေ နိန်ရာတိ အားလုံးကို ဂရုတစိုက် ပိတ်ပါ

ဖြတ်ထားရေ နိန်ရာတိကို ဖယောင်းပိုင် ပပေျာ့ခေျ တခုခုနန့် လုံအောင် ပိတ်ပါ

ဖြတ်ထားလို့ အသားစတိ ပေါ်နိန်ရေ နိန်ရာတိုင်းကို ကိုင်းဆက်ဖယောင်း ( သာမန် ဖယောင်းကို ပပျော့ချေ လုပ်ထားကေ ရပါရေ ) (ဝါ) ကတ္တရာ ပပါးချေ လောင်းဗျာလ် နပူလောင်ပနာ မခြောက်လားအောင် နန့် ဘတ္တရီးယားပိုးတိ မဝင်အောင် ဂရုတစိုက် ပိတ်ပါ။
နောက်နိန့်မှာ တခါ အပေါက်တိ မပိတ်ဘဲ မကျန်ခဆိုစွာ သေချာအောင် ထပ်လားကြည့်ပါ။

အဆင့်  ကိုင်းဆက်ကို ဂရုတစိုက်ဇီ လားကြည့်ပီးပါ

ကိုင်းဆက်ကို ဂရုတစိုက် လားကြည့်ပါ

ကိုင်းဆက်အောက် ကိုင်းဆက်ခံ အပင်မှာ အတက်သစ်တိ ထပ်ထွက်လာကေ ဖြတ်ပလိုက်ပါ။
ကိုင်းဆက်သစ်မှာ အတက်သစ်တိ ထွက်လာကေ အကောင်းဆုံး ၁ တက်ကို ချန်ပနာ ကျန်စွာတိကို ဖြတ်ပလိုက်ပါ။
၂ ရာသီလောက် ကြာကေတော့ခါ အကောင်းဆုံး တကိုင်းရာ ချန်ထားပနာ ကျန်ရေ အကိုင်းတိကို ခွတ်ပလိုက်ပါ။

အေလောက်ဆိုကေတော့ခါ အခေါက် အကိုင်းဆက်နည်းကို အသေအချာ နားလည်ဗျာလ် ထင်ပါယင့်။
မရှင်းစွာ ရှိကေ လှမ်းမိန်းနိုင်ပါရေ။

နောက်ဆုံး တနည်းကို ထပ် ရှင်းပြပီးပါမေ။

ကျော်ဝင်းခိုင်