အိန်တာနတ် ရှိရှိ၊ မရှိရှိ သုံးနိုင်ရေ လမ်းညွှန် Mobile App – Here WeGo

Here WeGo
Here WeGo App

ကိုယ် မသိရေ နိန်ရာကို လားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး လမ်းညွှန် ဖုန်းအပ် (Mobile App) တခုပါ။ အိန်တာနတ် မချိတ်ဆက်ဘဲလည်း သုံးနိုင်ပါရေ။

Here WeGo

နိန်ရာ ၁ ကနိန် နိန်ရာ ၂ ကို လားဖို့ဆိုကေ၊ ဇာလမ်း ဇာလမ်းတိ အတိုင်း လားကေ ရရေ။ အချိန် ဘလောက် ကြာဖို့ဆိုပနာ တတိကျကျ ပြပါရေ။ လားနိန်ယင်း လမ်းမှားလားကေလည်း ပြဿနာ မရှိပါ။ မှားနိန်ရေ လမ်းကနိန် လမ်းကြောင်းအသစ်ကို ချက်ချင်း ပြောင်းပနာ ပြန်ပြပီးပါရေ။

ကားမောင်းရေ လူတိအတွက် အေလမ်းမှာ အရှိန် ဘလောက်ရာ မောင်းရဖို့ဆိုပနာ အတိအကျ ပြပါရေ။ ရှိမှာ အရှိန်ဖမ်း ကန်မရာ ရှိကေ ချက်ချင်း အသံနန့် အချက်ပီးပါရေ။ ကားအရှိန် ပိုမောင်းနိန်စွာ၊ ကွေ့လမ်းတိမှာ အရှိန် မလျှော့ဘဲ မောင်းစွာတိကိုလည်း အသံနန့် အချက်ပီးပါရေ။

 

 

Here WeGo

 

 

ကိုယ်နန့် သက်ဆိုင်ရေ ဧရိယာ မြေပုံကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုတ် (Download) လုပ်ပနာ အိန်တာနတ် မဖွင့်ဘဲ သုံးနိုင်ရေပိုင်၊ ဧရိယာ မြေပုံကို ဒေါင်းလုတ် မလုပ်ဘဲ 3G 4G အိန်တာနတ် ဖွင့်ပနာလည်း သုံးနိုင်ပါရေ။

 

 

 

Here WeGo

 

အသံ လမ်းညွှန်ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ထားကေ၊ ကိုယ် လားနိန်ရေ လမ်းကြောင်း ဒေါက်လျှောက် ဘယ်ကွေ့၊ ညာကွေ့၊ ရှိမှာ ဇာလုပ်ရဖို့ ဆိုစွာတိကို ဆက်တိုက် ပြောပြလားပါလိမ့်မေ။

ကားမှာ သီးသန့် GPS မဝယ်ချင်ရေ လူတိအတွက် ကကောင်း အသုံးဝင်ပါရေ။ ဖုန်းကို ဖွင့်ပနာ မြင်သာရေ နိန်ရာ တခုခုမှာ ထားလိုက်စွာနန့် ကိုယ် လားချင်ရေ နိန်ရာကို ဒေါက်လျှောက် လမ်းညွှန်လားပါလိမ့်မေ။

 

 

 

ဖေ့သာ ပီးစရာ မလိုဘဲ အောက်က လိင့်ခ်တိမှာ အလကား ဒေါင်းလုတ် လုပ်နိုင်ပါရေ။

Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps

 

App Store

https://itunes.apple.com/us/app/here-wego-city-navigation/id955837609?mt=8

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of