အိမ် ၁ အိမ်စာ ဝါယာဆက်ပုံဆက်နည်း

0
2575
မီး ၁ လုံးကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၃ ခု နန့် ဆက်ပုံ

တခုလည်း မဟုတ်လို့ ထင်ရကေလည်း အခြေခံဝါယာဆက်ပုံဆက်နည်း သဘောတရားကို နားလည်ရေ လူတယောက်အတွက် အေပုံချေတိကို ကြည့်ပနာ တသက်လုံး လုပ်စားနိုင်ရေ အသိပညာကို ရနိုင်ပါရေ။ အဆင့်မြင့် ဆက်ပုံဆက်နည်းကို နောက် တင်ပီးပါမေ။

ပလက် ၁ ခု နန့် မီး ၁ လုံးကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၁ ခု နန့် ဆက်ပုံ
မီး ၂ လုံးကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၁ ခု နန့် ဆက်ပုံ
မီး ၁ လုံးကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၃ ခု နန့် ဆက်ပုံ
မီး ၁ လုံးကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၂ ခု နန့် ဆက်ပုံ
မီး ၁ လုံးကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၁ ခု နန့် မြေကြီးဝါယာ ဆက်ပုံ
ပလက် ၂ ခု ကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၁ ခု နန့် ဆက်ပုံ
ပလက် ၂ ခု ကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် မပါဘဲ ဆက်ပုံ
ပလက် ၁ ခု၊ မီး ၁ လုံး ကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၁ ခု နန့် ဆက်ပုံ
မီး ၁ လုံးကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၂ ခု နန့် ဆက်ပုံ
3 Phase မော်တာ တပ်ဆင်ပုံ
မီး ၁ လုံးကို အိမ်ထက် အိမ်အောက် ခလုတ် ၂ ခု နန့် ကြိုက်စွာနန့် ဖွင့်ပိတ်နိုင်ပုံ
မျက်နှာကြက် ပင်ကာ ကို ဖွင့်ပိတ် ခလုတ် ၁ ခု နန့် တပ်ဆင်ပုံ
မီးလိုင်း ၁ လိုင်းချင်းဇီ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေ အလိုအလျှောက်ပိတ် Breaker တပ်ဆင်ပုံ
မော်တာ တပ်ဆင်ပုံ