ဓါတ်ပုံကို အမာ မျက်နှာပြင်တခုခုထက်ကို ရေရှည်ခံအောင် ပြောင်းချင်လာ?

0
2149
ဓါတ်ပုံကို အမာတခုခုကို ပြောင်းနည်း

ကိုယ့်ဘားမှာ မိုးရာသီဆိုကေ ကကောင်း အစိုပြန်ရေအတွက် ဓါတ်ပုံတိက ပျက်ဖို့ လွယ်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ဓါတ်ပုံတိကို ကကြာသိမ်းထားချင်ကေ အေနည်းနန့် သိမ်းထားနိုင်ပါရေ။

ဓါတ်ပုံကို သစ်သားမျက်နှာပြင်ထက်ကို ပြောင်းပုံအဆင့်ဆင့်

လိုစွာတိက

၁) ဓါတ်ပုံပြောင်းချင်ရေ သစ်သားဘောင် / မှန်ဘောင် / ပလက်စတစ်ဘောင် / ဖယောင်းတိုင် / ဖန်ခွက် ….

၂) ခြောက်လားကေ ထိုးဖောက် မြင်နိုင်ရေ ရီစွတ်ခံ ကော် / သစ်ကပ်ကော် အဖြူ / …

၃) ရီ ၁ ခွက်

၄) အဝတ်စချေ ၁ ခု

လုပ်ပုံလုပ်နည်း

၁) ဓါတ်ပုံ ကပ်ချင်ရေ မျက်နှာပြင်ထက်မှာ ကော်ကို ညီညာအောင် သုတ်ပါ

၂) ဓါတ်ပုံ မျက်နှာပြင်ထက်မှာလည်း ကော်ကို ညီညာအောင် သုတ်ပါ

၃) ဓါတ်ပုံကို ကပ်ဖို့ မျက်နှာပြင်ထက်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ညီညာအောင် ကပ်ပနာ သေချာအောင် ဓါတ်ပုံကို အထက်က အဝတ်စချေနန့် ဖိပနာ လီခို မကျန်ခအောင် လုပ်ပါ

၄) ကော်ခြောက်အောင်ထိ သိမ်းထားလိုက်ပါ

၅) ကော်ခြောက်ဗျာလ်ဆိုကေ ဓါတ်ပုံ နောက်ဖက်က စက္ကူကို ရီဆွတ်ပနာ တနားချေထားဗျာလ် စက္ကူကို အသာချေ အသာချေ တိုးဗျာလ် အရီကျွတ်လားအောင် လုပ်ပနာ ခွာပလိုက်ပါ

၆) စက္ကူတိ အားလုံး ကော်လားဗျာလ်ဆိုကေ ကိုယ် တင်ထားရေ ဓါတ်ပုံကို မြင်ရပါလိမ့်မေ

၇) ပိုလို့ ရေရှည်ခံချင်ကေ ခြောက်လားကေ ထိုးဖောက်မြင်နိုင်ရေ ကော်တမျိုးမျိုးကို ယင်းဓါတ်ပုံထက်မှာ ထပ်သုတ်ပနာ အခြောက်ခံထားလိုက်ပါ

ဖေသာ သောင်း သိန်း တောင်းတတ်တေ သစ်သား / မှန် / ပလက်စတစ် ဓါတ်ပုံဘောင်စွာ အချေတိတောင် အပျော် လုပ်နိုင်ရေ အလုပ်မျိုးဆိုစွာ သိဗျာလ်ထင်ပါယင့်။