ပန်းသီးပင် ဇာပိုင် စိုက်ဖို့လဲ?

0
1552

၁) နီရဲအောင် မှည့်နိန်ရေ ပန်းသီးတလုံးထဲက အစိတိကို ထုတ်လိုက်ပါ။

 

 

 

၂) ပန်းသီးစိတိကို ရီထဲမှာ ထည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အပင် ပေါက်ဖို့ အစိတိက ရီထဲမှာ မြုပ်လားပါလိမ့်မေ။ ရီထက်မှာ ပေါလော ပေါ်နိန်ရေ အစိတိ အပင် မပေါက်နိုင်ရေအတွက် ရီထဲက ဖယ်ထုတ်ပလိုက်ပါ။

၃) ရီထဲက အစိတိကို မဆယ်ဘဲ ၈ နာရီ – ၁၀ နာရီ လောက်ထိ ဆက်စိမ်ထားလိုက်ပါ။

 

၄) ရီကို သွန်ပစ်ပနာ ပန်းသီး အစိချေတိ ထိပ်က အခွံကို လက်သည်းချေနန့် အသာချေဇီ လှန်ပနာ ဖယ်ပလိုက်ပါ။

 

 

 

၅) တဲ့သျှူး စာရွက်ချေ ၂ ရွက်ကြားမှာ ပန်းသီးစိချေတိကို ကြကြားချေ ဖြန့်ထည့်ပနာ ရီ စစွတ်ချေ ဖြစ်အောင်ထိ ရီ ဖြန်းလိုက်ပါ။

 

 

 

၆) ယင်း ရီစွတ်နိန်ရေ တဲ့သျှူးတိကို လီလုံနိုင်ရေ မျှော့ကြိုးပါရေ ပလက်စတိပ်အိပ်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ လီလုံအောင် ဖုံးနိုင်ရေ ပလင်းထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ လီလုံအောင် ပိတ်နိုင်ရေ ထမင်းဗူးထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ပနာ မှောင်ဗျာလ် အအီးရရေ နိန်ရာ တနိန်ရာမှာ လားထားလိုက်ပါ။

၂ ရက် – ၃ ရက် ကြာတိုင်း တဲ့သျှူးစာရွက် စွတ်နိန် မနိန် တခေါက်စီ စစ်ကြည့်ပါ။ စွတ်နိန်စွာ နည်းနိန်ကေ ရီ တစိချေဇီ ပြန်ဖြန်းပီးပါ။

 

၇) ၈ ရက် – ၁၀ ရက်လောက် ကြာကေ ပန်းသီးစိတိက အပင်ပေါက်ချေတိ ထွက်လာစွာကို တွိရပါလိမ့်မေ။

 

 

 

၈) အပင်ပေါက်ချေတိကို စိုနိန်ရေ မြီဆွီးတိထဲမှာ အသာချေ ထည့်ပနာ ပျိုးနိုင်ပါဗျာလ်။ ရီ အများကြီး မလောင်းပါကဲ့။ ရီများကေ အပင် ပုပ်ပနာ သီလားနိုင်ပါရေ။

 

 

 

၉) အပင် တစိချေ ကြီးလာဗျာလ်ဆိုကေ ပန်းအိုးနန့် ဖြစ်ဖြစ်၊ မြေကြီးထဲမှာ မြုပ်လို့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ် စိုက်ချင်ရေ နိန်ရာမှာ ချစိုက်နိုင်ပါဗျာလ်။

 

 

 

 

 

 

စိတ်ဝင်စားလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားဖြစ် ဖြစ်ဖြစ် လိုချင်ရေပိုင် စိုက်ကြည့်ကတ်ပါ။

နည်းပညာ တရပ်ကို နားမလည်ရေခါ ကကောင်း ခက်ဖို့လို့ ထင်မိခကေလည်း အမှန်တကယ် သိနားလည်လားဗျာလ်ဆိုကေ ထမင်းစား၊ ရီသောက်စွာထက် ပို မခက်ခဲဆိုစွာ သတိထားမိကတ်ပါလိမ့်မေ။

ရခိုင်ပြည် တိုးတက်ဖို့ ရခိုင်သားတိ အချိန်မလပ် သုတေသန လုပ်နိန်ကတ်ဖို့ လိုပါရေ။ ကဗာ့ အတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံကြီးတိစွာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက အခြေခံထားနိန်ကတ်တုန်းဆိုစွာ သတိပြုကတ်ပါ။