ဘဲ့တ်ကွိုင်း တန်ဖိုး ကျောက်တုံး ရီထဲကျလားရေပိုင် ကျဆင်းနိန်

© Jaap Arriens / Global Look Press
© Jaap Arriens / Global Look Press

တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ ဘဲ့တ်ကွိုင်း(Bitcoin) တန်ဖိုးစွာ အဂု ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ဒေါ်လာ ၆,၀၀၀ ထိ ၂၄% ထပ်ပနာ ထိုးကျလားပါရေ။ ၂ ပတ်အတွင်းမှာကို ၃ ပုံ ၂ ပုံ တန်ဖိုးကျလားစွာပါ။

ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ အားလုံး ဂဏန်း ၂ လုံးထိ တန်ဖိုးကျလားကတ်ပနာ၊ အီသီရီယင်(Ethereum) ဆိုကေ အယင်လက ဒေါ်လာ ၁,၄၃၃ ရှိခစွာကနိန် အဂု ၃၀% ထိ တန်ဖိုး ကျလားပနာ လက်ရှိမှာ ဒေါ်လာ ၅၈၉၊ ရိပဲလ်(Ripple) ဆိုကေ အယင်လက ဒေါ်လာ ၃.၈၀ ရှိခစွာကနိန် အဂု ဒေါ်လာ ၀.၅၉ ထိ ထိုးကျလားပါရေ။

ညဇာက ဗြီတိန် လွိုင်းဒ်စ် ဘဏ်အုပ်စု(Britain’s Lloyds Banking Group)က ခြစ်ပတိုကာရမ်စီကို အကြွီးဝယ်ကဒ်တိ(credit cards)နန့် ဝယ်နိန်ကတ်စွာကို ပိတ်ပင်လားဖို့လို့ ကြေငြာလိုက်စွာနန့်လည်း ဆက်စပ်နိန်ပါရေ။

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of