ဘဲ့တ်ကွိုင်း တန်ဖိုး ကျောက်တုံး ရီထဲကျလားရေပိုင် ကျဆင်းနိန်

© Jaap Arriens / Global Look Press
© Jaap Arriens / Global Look Press

တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ ဘဲ့တ်ကွိုင်း(Bitcoin) တန်ဖိုးစွာ အဂု ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ဒေါ်လာ ၆,၀၀၀ ထိ ၂၄% ထပ်ပနာ ထိုးကျလားပါရေ။ ၂ ပတ်အတွင်းမှာကို ၃ ပုံ ၂ ပုံ တန်ဖိုးကျလားစွာပါ။

ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ အားလုံး ဂဏန်း ၂ လုံးထိ တန်ဖိုးကျလားကတ်ပနာ၊ အီသီရီယင်(Ethereum) ဆိုကေ အယင်လက ဒေါ်လာ ၁,၄၃၃ ရှိခစွာကနိန် အဂု ၃၀% ထိ တန်ဖိုး ကျလားပနာ လက်ရှိမှာ ဒေါ်လာ ၅၈၉၊ ရိပဲလ်(Ripple) ဆိုကေ အယင်လက ဒေါ်လာ ၃.၈၀ ရှိခစွာကနိန် အဂု ဒေါ်လာ ၀.၅၉ ထိ ထိုးကျလားပါရေ။

ညဇာက ဗြီတိန် လွိုင်းဒ်စ် ဘဏ်အုပ်စု(Britain’s Lloyds Banking Group)က ခြစ်ပတိုကာရမ်စီကို အကြွီးဝယ်ကဒ်တိ(credit cards)နန့် ဝယ်နိန်ကတ်စွာကို ပိတ်ပင်လားဖို့လို့ ကြေငြာလိုက်စွာနန့်လည်း ဆက်စပ်နိန်ပါရေ။