ထရုန့် နန့် ဘလောက်ပင် ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲ ဆင်နွဲနိန်ဗျတ်စီ အမေရီကန်တိ အကြွီးကို တရုတ်တိရာ ပိုဝယ်နိန်

© Andrew Caballero-Reynolds AFP
© Andrew Caballero-Reynolds AFP

ကုန်သွယ်ရေး အကန့်အသတ်တိနန့် တနိုင်ငံနန့် တနိုင်ငံ ဘလောက်ပင် တင်းမာနိန်ကတ်ဗျတ်စီ၊ အမေရီကန်တိ ဘဏ္ဍာ စာချုပ်တိကို အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားစွာနန့် ဝယ်ယူနိန်စွာက တရုတ်နိုင်ငံရာ ဖြစ်နိန်ပါရေ။

တနှစ်တည်းမှာ အမေရီကန်တိ အကြွီး ဒေါ်လာ ၁၁၇ ဘီလီယံကို တရုတ်နိုင်ငံက ထပ်ဝယ်လိုက်တေအတွက်၊ စုစုပေါင်း အကြွီး ၁၁၈ ထရီလီယံကို တရုတ်နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ထားပါရေ။ အမေရီကန်တိအတွက် အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေ ဂျပန်နိုင်ငံက နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၅၆ ဘီလီယံဖိုး အကြွီးဝယ်ထားစွာကို ထုတ်ရောင်းလိုက်တေအတွက် အဂုအခါ အမေရီကန်တိ စုစုပေါင်း အကြွီး ဒေါ်လာ ၁.၀၅၉ ထရီလီယံဖိုးကိုရာ ဂျပန်နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ထားပါရေ။

၂၀၁၅ ခုနှစ်ကပင် ဂျပန်နိုင်ငံက အမေရိကန်တိ အကြွီးကို ပြန်ပနာ ထုတ်ရောင်းနိန်စွာပါ။ ဗြီးခရေ ဖေဖော်ဝါရီလက ထပ်ရောင်းလိုက်တေ နောက်ပိုင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံက အမေရီကန်နိုင်ငံ အကြွီးပိုင်ဆိုင်မှုစွာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ပိုင်ဆိုင်မှု ပမာဏထိ ကျဆင်းလားပါရေ။

အဂုအခါ ဂျပန်နိုင်ငံက အမေရီကန်ထက် ပိုပနာ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိနိုင်ရေ ဂျာမဏီနိုင်ငံ နန့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ရို့က စာချုပ်တိကို လိုက်ဝယ်နိန်ပါရေ။

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.