နွားနို့ ၁ ပိဿာ

0
623

ဆန်မှုံ့ရောင်းရေ လူတစ်ယောက်စွာ နွားနို့သယ် တယောက်ဘားက တရက်ကို နွားနို့ ၁ ပိဿာစီ ဝယ်လာစွာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလားပါဗျာလ်။

တရက်နိန့် နွားနို့ကို ချိန်ကြည့်ရေခါ ၁ ပိဿာ မပြည့်စွာကို တွိရရေအတွက်နန့်၊ ကကောင်း မာန်ပါလားပနာ တရားရုံးမှာ လိမ်လည်မှုနန့် နွားနို့သယ်ကို အမှုဖွင့်ပါရေ။

တရားသူကြီးက နွားနို့သယ်ကို “ဟုတ်မှန်လား။” လို့ မိန်းရေခါ …

“တရားသူကြီးမင်း၊ အကျွန် အေ ဆန်မှုံ့သယ်ဘားက မိုးသောက်တိုင်း ဆန်မှုံ့ ၁ ပိဿာစီ ဝယ်ပါရေ။ အိမ်ကို ရောက်စွာနန့် အလီးချိန်ခွင်တဖက်မှာ ဆန်မှုံ့ ၁ ပိဿာ ထည့်ပနာ၊ ကျန်တဖက်မှာ နွားနို့ကို ထည့်ပနာစီ ချိန်ပါရေ။ နွားနို့ ၁ ပိဿာ မပြည့်စွာက ဆန်မှုံ့ ၁ ပိဿာ မပြည့်လို့ရာ ရှိပါဖို့။” လို့ နွားနို့သယ်က လျှောက်တင်လိုက်ပါရေ။

ဘဝမှာ ကိုယ်ပီးသလောက်ရာ ပြန်ရတတ်တေ ဆိုစွာကို သဘောပေါက်ကတ်ပါ။ ကိုယ်တခုခု လုပ်တိုင်း ကိုယ့်စွာကို ပြန်မိန်းပါ။ ငါ မျှမျှတတ လုပ်ယင့်လား။ တန်ရာတန်ကြေး ပီးယင့်လား။ တပြားပီးပြီး တဆယ် လိုချင်နိန်စွာလား။

ရိုးသားမှု၊ မရိုးသားမှု ဆိုစွာ လုပ်ဖန်များရေခါ အကျင့်တခုပိုင် ထုံလားတတ်ပါရေ။ လူတချို့ က မရိုးသားမှုမှာ ပျော်ပိုက်လားတတ်ပနာ မျက်နှာဗြောင်တိုက်နန့် နိန်လားကတ်ပါရေ။ တချို့ဆိုကေ အမှန်ဆိုစွာ ဇာမှန်းတောင် မသိဖြစ်လားကတ်ပါဗျာလ်။

အဲ ယင်းဆိုးကျိုးတိကို အသူရို့ ခံရဖို့ ထင်ပါလေ။ ယင်းသူရို့က အပ၊ တခြားလူ မခံရနိုင်ပါ။

စံဂိုးအောင်

နွားနို့သယ် = နွားနို့သည်

ဆန်မှုံ့သယ် = ဆန်မှုံ့ ရောင်းသောသူ

အလီးချိန် = အလေးချိန်