လတ္တင်အမေရိကက ချစ်ဇာတ်လမ်းချေ တပုဒ်

0
472

လေဆိပ်မှာ အိမ်ရှင်နန့် ကလိမ့်မေတယောက်၊ တခြားမြို့ တမြို့ကို လားဖို့ ပြင်နိန်စွာကို တွိရရေခါ …

“ဗြီးခရေ စနိန်နိန့်ကသိမ့် သားချေနန့် အတူတူ ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ခကတ်ဗြီးကေ၊ အေနိန့်ကျ နောက် ကလိမ့်မေ တယောက်နန့် တခြားတနိန်ရာကို လားဖို့ပြင်နိန်ရေ။” ဆိုရေ ကလိမ့်မေ ပြောသံကို ကြားနိန်ရပါရေ။

လတ္တင်အမေရိကက ချစ်ဇာတ်လမ်းချေ တပုဒ်