သတင်းတုတခု လုပ်ဖို့ ဇာပိုင် လွယ်လေ?

MAKING FAKE NEWS IS EASY - Hey cameramen! Let's get a photo on this side also! BENGALI MUSLIMS (also known by the fake term 'Rohingya')
MAKING FAKE NEWS IS EASY - Hey cameramen! Let's get a photo on this side also! BENGALI MUSLIMS (also known by the fake term 'Rohingya')

ကိုးကား – https://www.facebook.com/rick.heizman

ဂေါင်းစဉ် – MAKING FAKE NEWS IS EASY – Hey cameramen! Let’s get a photo on this side also! BENGALI MUSLIMS (also known by the fake term ‘Rohingya’)

“သတင်းတုတခု လုပ်ဖို့ ဇာပိုင် လွယ်လေ – ဝေး ကန်မရာဆရာ၊ အေဖက်ကလည်း တကွက်ရိုက်ချက်! ဘင်္ဂ လီမူဆလင်တိ (နာမေတု ရိုဟိန်ဂျာ လို့လည်း သိကတ်တေ)

လိင့်ခ် – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156768390721490&set=a.10152059380946490.530818.713831489&type=3&theater