SMART Goals (ဝါ) တိကျရေ ရည်မှန်းချက်တိ

0
76
SMART-Goals
SMART-Goals

လူတိကို “မင်းဘဝမှာ အဓိက ရည်မှန်းချက်က ဇာလေ။” လို့ မိန်းလိုက်ကေ အများစုက “ငါ အောင်မြင်ရေ လူ ဖြစ်ရဖို့။ ပျော်ရွင်နိုင်ရေ လူ ဖြစ်ရဖို့။ အဆင့်မြင့်ရေ နိန်ထိုင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေ လူ ဖြစ်ရဖို့။” အစ ရှိရေ အကြမ်းဖျင်း အဖြေမျိုးလောက်ရာ တွိရတတ်ပါရေ။

အမှန်တကယ်ဆိုကေ အေအဖြေတိစွာ ဆန္ဒအဆင့်ရာ ရှိပါရေ။ ရှင်းလင်းတိကျရေ ရည်မှန်းချက်တိ မဟုတ်ပါ။

ရည်မှန်းချက်တိုင်းစွာ SMART ဖြစ်ရပါဖို့။ SMART အရည်ကောက်က …

၁) S–specific တိတိကျကျ ဖြစ်ရပါဖို့။

ဥပမာ – “ငါ ကိုယ်ရေ စစ်လားချင်ရေ။” ဆိုစွာက ဆန္ဒသက်သက်ပါ။ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ဖို့ “ငါ ၃ လ အတွင်းမှာ ၁၀ ပေါင် ဝိတ်ကျလားရဖို့။” ဆိုရေ တိကျမှုမျိုး လိုပါရေ။

၂) M–must be measurable လက်ဆုတ်လက်ကိုင် ပြနိုင်ရေ တိုင်းတာပြနိုင်မှုမျိုး ရှိရပါဖို့။ တိုင်းတာ ပြနိုင်မှု မရှိကေ၊ ပြီးမြောက်နိုင်မှု မရှိနိုင်ပါ။ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပြနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါရေ။

ဥပမာ – “ငါ ပထမ တလမှာ ၃ ပေါင် ကျလားပနာ၊ ဒုတိယ လမှာ ၄ ပေါင် ပို ကျလားရဖို့။”

၃) A–must be achievable လိုချင်ရေ ပန်းတိုင်စွာ ရောက်နိုင်ရေ ပန်းတိုင်မျိုးရာ ဖြစ်ရပါဖို့။ မဖြစ်နိုင်၊ မမြင်နိုင်ရေ ပန်းတိုင်မျိုးက ကိုယ့်ကို စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေရာ ဖြစ်စီနိုင်ပါရေ။

ဥပမာ – “ငါ ဝိတ်ကျလားစွာနန့် အသားချေတိ ချက်ချင်း ဖြူဝင်းလာရဖို့။”

၄) R–realistic လက်တွိ ဖြစ်နိုင်ရေ လုပ်ရပ်မျိုးရာ ဖြစ်ရပါဖို့။

ဥပမာ – “၃ လနန့် ပေါင် ၅၀ ဝိတ်ကျလားရဖို့။” ဆိုစွာက လက်တွိ ဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းပါရေ။

၅) T–time-bound ဇာနိန့် စပနာ၊ ဇာနိန့် ဗြီးရဖို့ဆိုရေ တိကျရေ အချိန်သတ်မှတ်ချက် ရှိရပါဖို့။

“နက်ဖြန်က စပနာ ရက် ၉ဝ ပြည့်စွာနန့် ၁၀ ပေါင် ကျလားရဖို့။”

ယင်းအတွက်နန့် ရည်မှန်းချက်တိုင်းစွာ SMART ဖြစ်ရပါဖို့ဆိုစွာ အားလုံး သတိထားနိုင်ကတ်ပါစီ။

 

စံဂိုးအောင်