ဆမာ့တ် ဆီးလုံး သောက်ပနာ ဝမ်းထဲက အခြေအနေတိကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်နိုင်ဖို့ဗျာလ်

A selection of pills. : Reuters
A selection of pills. : Reuters

မကြာခင်၊ ဗီဇ ပြောင်းထားရေ ဘတ္တီးရီးယားပိုးတိ ထည့်ထားရေ ဆမာ့တ် ဆီးလုံး (smart pill) ကို သောက်ယင်း အစာအိမ်လမ်းကြောင်းထဲက အခြေအနေတိကို စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ဗျာလ် ဖြစ်ပါရေ။

မတ်ဆ်ဆာချူးဆတ်စ် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (Massachusetts Institute of Technology) သုတေသီတိက အီလ်လက်ထရွင်းနဲ့ ဆီးလုံး (electronic capsule) ချေမှာ ထည့်ထားရေ ဘတ္တရီးယားပိုးတိ၊ တုံ့ပြန်ရေ အချက်အလက်တိကို ကြိုးမဲ့စနစ်ကနိန်၊ အနားက ကင်ပျူတာ၊ မိုးဘိုင်းဖုန်းတိကို ပို့ပီးဖို့စွာလို့ ပြောလားပါရေ။

အဂု ၁ လက်မခွဲ အရှည်ရှိရေ ယင်းဆီးလုံးချေတိကို ဝက်တိနန့် စမ်းသပ်နိန်ပါရေ။

နောက်ဆိုကေ ခက်ခဲရေ ဓါတ်ခွဲခန်းတိ၊ ဝမ်းထဲကို ဗွီဒီယိုကင်မရာ ထည့်ကြည့်စွာတိ လိုဖို့ မဟုတ်ပါဗျာလ်။ ဆီးလုံးချေ တလုံးသောက်ပနာ ဖုန်းကနိန် ဝမ်းထဲက အခြေအနေတိကို စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ပါဗျာလ်။

ဆမာ့တ် ဆီးလုံးနန့် ဝမ်းထဲကို ဖုန်းထဲက ကြည့်နိုင်ဖို့ဗျာလ်