တရုတ်က Alibaba နန့် Tencent ကဗာ့ထိပ်တန်း တံဆိပ် ၁၀ စရင်းဝင်လာ

0
140
The Top 100 Brands
The Top 100 Brands

BrandZ ranking က ထုတ်တေ ကဗာ့ထိပ်တန်း တံဆိပ် ၁၀၀ ထဲမှာ Google က နံပါတ် ၁ နန့် Apple က နံပါတ် ၂ နိန်ရာကို ယူထားပါရေ။ နံပါတ် ၃ နိန်ရာကို အယင်နှစ်က Microsoft ကို ကျော်ပနာ၊ Amazon ဖြစ်လာပါရေ။ နံပါတ် ၅ နိန်ရာကို တရုတ်က Tencent နန့် နောက်မှာ Facebook, Visa, McDonald’s, Alibaba နန့် AT&T ရို့က အစီလိုက် ရှိနိန်ကတ်ပါရေ။

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ကဗာ့ထိပ်တန်း တံဆိပ် ၁၀၀ စရင်းကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါရေ။

၁၂ နှစ် ထုတ်လာရေ စရင်းထဲမှာ၊ Google က နံပါတ် ၁ နိန်ရာကို ၈ နှစ်ဆက်တိုက် ယူလာစွာပါ။ Google ကုမ္ပဏီက လက်ရှိမှာ အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၃၀၂ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိပနာ၊ အယင်နှစ်ကထက် ၂၃% တန်ဖိုး တက်လာစွာပါ။

ဇာဖြစ်ဖြစ် ကဗာ့ထိပ်တန်း ၁၀၊ ကုမ္ပဏီတိ စရင်းထဲမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတိ ဝင်လာစွာ ပထမဆုံး အကြိမ်ပါ။

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of