ငါ့ကိုယ်ငါ ရခိုင်လူမျိုး၊ ရခိုင်ပြည်ကို ချစ်တေလို့ ထင်နိန်မိစွာလား ….

0
618

ငါ မျိုးချစ်တေလို့ ကိုယ့်စွာကို ထင်ပနာ၊ ကိုယ့်လူမျိုးတိ အေလောက်ထိ ဒုက္ခရောက် နိမ့်ကျနိန်စွာကို တခုပိုင်လည်း ဖေးမဖို့ မလုပ်ဘဲ၊ မမြင်ဟန်ဆောင်၊ မျက်နှာလွှဲနိန်ရေ၊ ကိုယ့်မှာ မရှိရေ အရည်အချင်းတိကို အရှိ လုပ်ပနာ ဟန်ဆောင်နိန်ရေ hypocrite များလား? 

hypocrite (ဟိုင်ပိုခြိုက်တ်)
1: a person who puts on a false appearance of virtue or religion
၁) ဘာသာရေး (ဝါ) ကိုယ်ကျင့်တရားရေးမှာ ဟိတ်အပြည့်နန့်၊ ပကတိ ရှိစွာထက် အပြင်ပန်းမှာ ပြောင်းပြန် ဟန်ဆောင်နိန်ရေ လူတယောက်
2: a person who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings
၂) ကိုယ် ပြောထားရေ ယုံကြည်မှု၊ ခံစားမှုတိနန့် ပြောင်းပြန် ကျင့်သုံးနိန်ရေ လူတယောက်

အောက်ခြီလွတ်နိန်ရေ လူများလား? ကိုယ့်စွာကို ဖြေသိမ့်ပနာ၊ လိုရာကို ဆွဲတွေးနိန်ရေ လူများလား?

Facebook မှာ လူများတိ မက်မောလောက်တေ၊ ကိုယ့်အနိန်အထားတိကို အများသိအောင် တင်တိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်က အေပိုင်ဘဝတိကို စိတ်ထဲမှာတော့ တခါတလီလောက် သတိထားနိုင်ကတ်ပါစီ။

ဓါတ်ပုံတိကို Mayyu Tun Facebook https://www.facebook.com/zawmayyu?hc_ref=ARRh0R42N2COJ0cSr-NDxw23dmPMM14cTmSYvFesI46TfLBLAN7MQ84SXTZ-bMWs6NU က ခွင့်ပြုချက်နန့် တင်ပြပီးပါရေ။