မျက်နှာမှာ မင် ထိုးကေ အလုပ်ရဖို့ မျှော်လင့်ချက်နည်း – စစ်တမ်းတခု ထွက်လာ

© Global Look Press
© Global Look Press

သူများဘားမှာ အလုပ် လုပ်ဖို့လို့ စဉ်းစားကေ၊ ခန္ဓာမှာ မင်ထိုးဖို့စွာကို ၂ ခါလောက် အသေအချာ ထပ်စဉ်းစားပါ။ လင်ဒင်မြို့မှာ အခြေစိုက်တေ နိုင်ငံတကာစျီးကွက်သုတေသန ယူဂေါ့ဗ် (YouGov) က မင်ထိုးစွာနန့် ပတ်သတ်လို့၊ အလုပ်ရှင်တိကို စစ်တမ်းကောက်စွာမှာ ၆၁% က မျက်နှာမှာ မင်ထိုးရေ လူတိကို အလုပ်ခန့်ဖို့ စိတ်မဝင်စားလို့ ဆိုပါရေ။

လိုင်ဖင်းမှာ မင်ထိုးထားရေ လူတိကို၊ အလုပ်ရှင် ၆၆% က အလုပ် မခန့်ချင်လို့ ဆိုပါရေ။ လက်မှာ မင်ထိုးထားရေ လူတိကိုတော့ခါ၊ အလုပ်ရှင် ၆၀% က မကြိုက်ကတ်ပါ။

လက်ကောက်ဝတ်မှာ မင်ထိုးထားစွာကို ၅၀% အလုပ်ရှင်တိက မကြိုက်ကေလည်း၊ ၄၅% က ထူးထူးခြားခြား ခံစားမှု မရှိလို့ ဆိုပါရေ။

လက်ပြင်မှာ မင်ထိုးထားစွာကိုတော့ခါ ၅၃% က မကြိုက်တေပိုင်၊ လက်မောင်းမှာ ထိုးထားစွာကိုတော့ခါ ၆၆% က မကြိုက်ကတ်ပါ။

နောက်ကုန်း အောက်ပိုင်းမှာ မင်ထိုးထားစွာကိုတော့ခါ၊ ၇၈% ရုံးဝန်ထမ်း အရာရှိကြီးတိက ကကောင်း အလေးမထားလို့ ဖြေကတ်ပါရေ။

နောက်ဆုံး ၆% အလုပ်ရှင်တိကတော့၊ မင်ထိုးထားရေ လူတိကို ပိုပနာ အလုပ်ခန့်ချင်ရေလို့ ဆိုပါရေ။

စစ်တမ်း အသေးစိတ်ကို အောက်ကပုံမှာ ကြည့်နိုင်ပါရေ။

chartoftheday_14164_chances_of_getting_hired_with_a_tattoo_n
chartoftheday_14164_chances_of_getting_hired_with_a_tattoo