ငပျောသီး အိုက်စ်ကရိမ်း ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ? နမူနာ ၄ မျိုး

Banana Ice Cream
Banana Ice Cream

၁) စတော်ဘယ်ရီ ငပျောသီး အိုက်စ်ကရိမ်း လုပ်ဖို့

 • အခွံနွှာပနာ၊ ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင် ထည့်ထားရေ ငှက်ပျောသီးမှည့် ၃ လုံး
 • ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင် ထည့်ထားရေ စတော်ဘယ်ရီသီး ခွက်ဝက်
 • နို့ ခွက်ဝက်
 • ဗနီလာ ၁ ဇွန်း

လုပ်ပုံ – ဖြတ်စက်ထဲမှာ မှုန့်လားအောင်ထိ အားလုံးကို ထည့်ကြိတ်၊ ဗြီးကေ ခွက်ထဲမှာ ထည့်ပနာ ၁ နာရီကြာ ရခဲတိုက်တာ ရခဲခန်းထဲမှာ ထည့်ထား

၂) အမဲရောင် ချော့ကလတ်ဖဲ့ အိုက်စ်ကရိမ်း လုပ်ဖို့

 • အခွံနွှာပနာ ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင် ထည့်ထားရေ ငှက်ပျောသီးမှည့် ၃ လုံး
 • ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင်ထည့်ထားရေ အမဲရောင် ချော့ကလတ်ခဲ ခွက်ဝက်
 • နို့ ခွက်ဝက်
 • ဗနီလာ ၁ ဇွန်း

လုပ်ပုံ – ဖြတ်စက်ထဲမှာ မှုန့်လားအောင်ထိ အားလုံးကို ထည့်ကြိတ်၊ ဗြီးကေ ခွက်ထဲမှာ ထည့်ပနာ ၁ နာရီကြာ ရခဲတိုက်တာ ရခဲခန်းထဲမှာ ထည့်ထား

၃) ဗနီလာစိ အိုက်စ်ကရိမ်း လုပ်ဖို့

 • အခွံနွှာပနာ ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင် ထည့်ထားရေ ငှက်ပျောသီးမှည့် ၃ လုံး
 • နို့ ခွက် ၄ ပုံ ၁ ပုံ
 • ဗနီလာစိ ၁ ဇွန်း

လုပ်ပုံ – ဖြတ်စက်ထဲမှာ မှုန့်လားအောင်ထိ အားလုံးကို ထည့်ကြိတ်၊ ဗြီးကေ ခွက်ထဲမှာ ထည့်ပနာ ၁ နာရီကြာ ရခဲတိုက်တာ ရခဲခန်းထဲမှာ ထည့်ထား

၄) ချော့ကလတ်မြေပဲထောပတ် အိုက်စ်ကရိမ်း လုပ်ဖို့

 • အခွံနွှာပနာ ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင် ထည့်ထားရေ ငှက်ပျောသီးမှည့် ၃ လုံး
 • မြေပဲထောပတ် ၂ ဇွန်း
 • ကိုကာမှုန့် ၁ ဇွန်း
 • နို့ ခွက် ၄ ပုံ ၁ ပုံ

လုပ်ပုံ – ဖြတ်စက်ထဲမှာ မှုန့်လားအောင်ထိ အားလုံးကို ထည့်ကြိတ်၊ ဗြီးကေ ခွက်ထဲမှာ ထည့်ပနာ ၁ နာရီကြာ ရခဲတိုက်တာ ရခဲခန်းထဲမှာ ထည့်ထား

မှတ်ချက် – ချိုချင်ကေ အအီးခံထားရေ သကြားရည်ကို အစကပင် ရောထည့်နိုင်ပါရေ။