စီးပွားဖြစ် ပဒဂါသီး စိုက်ခင်းတခု ( ရုပ်သံ ၅၇ စက္ကန့် )