ပဒဂါပင်ကို လီမှာ စိုက်တေ နည်းပညာ စဆုံး ( ၄ မိနစ် ၅၀ စက္ကန့် ရုပ်သံ )