ပဲပင်ပေါက်ပင်ကို ပလက်စတိတ် ဗူးချေ တလုံးနန့် ဇာပိုင် ဖောက်ဖို့လဲ? ( ၁၀ မိနစ် ရုပ်သံ )

လုပ်ပုံလုပ်နည်း –

  • ပလက်စတိတ်ဗူးတလုံးကို ပဲပင်ပေါက်စိထက် ငယ်ရေ အပေါက်ချေတိ ဖောက်ပါ။
  • ပဲပင်ပေါက်စိတိက အမှိုက်တိကို ဖယ်ပနာ ရီနန့် ဆီးပလိုက်ပါ။
  • ရအီး ၃ ခွက်၊ ရပူ ၂ ခွက် စပ်ထားရေ၊ ရနွီးမှာ ၁ နာရီ ကြာအောင် စိမ်ထားပါ။
  • အလင်း မဝင်နိုင်ရေ အမဲရောင် ပလက်စတိတ် အိတ် ၁ လုံးထဲမှာ အလျှားလိုက် အမှောင်ချ ထည့်ထားပါ။
  • ၁ ရက်ကို ၂ ခါ၊ ၅ မိနစ်စီ ရီ စိမ်ပီးပါ။
  • ရီစစ်ပနာ အမှောင်ထဲမှာ ပလက်စတိတ်အိတ်အမဲနန့် ဖုံးဗျာလ် ပြန်ထည့်ထားလိုက်ပါ။
  • ၁ ရက်ကြာကေ အညှောင့်ချေတိ ထွက်လာစွာကို တွိရပါလိမ့်မေ။
  • ၄ ရက်ကြာကေ ပဲပင်ပေါက်က စားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါဗျာလ်။

ကိုင်း အသန့်ရှင်းဆုံးနန့် ကျန်းမာရေးအတွက် အယုံကြည်ရဆုံး ပဲပင်ပေါက် စားဖို့၊ ပဲစိ တဗူးလောက် ဝယ်ပနာ စမ်းကြည့်ပါဖိ။