ယူကေက နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာ စိုက်ခင်းတခု ( ၃ မိနစ် ၂၈ စက္ကန့် ရုပ်သံ )