အိုက်စ်ကရိမ်းလိပ် ဟုတ်လာ? အချိန် ၁ မိနစ် နန့် လုပ်နည်းကို အေမှာ သင်ပါ

Rolled Ice Cream
Rolled Ice Cream

လိုအပ်စွာတိ

  •  ပျပျစ်ခခဲရှိရေ အနှစ်ရည် (Heavy Cream) ၂ ခွက် (ဥပမာ ငပျောသီးမှည့်ကို ဖျော်ကေလည်း ရနိုင်ပါရေ)
  • နို့ဆီ ၁ ဗူး
  • ဆား တစိချေ
  • အခြောက်ခံထားရေ အသီး၊ အစိ (ကြိုက်စွာထည့်နိုင်ပါရေ)

လုပ်ပုံလုပ်နည်း

၁) ပျပျစ်ခခဲရှိရေ အနှစ်ရည် ၂ ခွက်နန့် နို့ဆီ ၁ ဗူးကို ဗန်းပပြား တခုထဲမှာ ထည့်ပါ။

၂) ဆား တစိချေ ဖြူးထည့်ပါ။

၃) အသီး၊ အစိခြောက်တိကို လိုချင်သလောက် ရောထည့်ပနာ သမအောင် မွီလိုက်ပါ။

၄) ရခဲတိုက်တာ အအီးခန်းထဲမှာ ၄ နာရီကြာ ထည့်လိုက်ပါ။

၅) ဓါးပြားနန့် အလိပ်လိုက်ဖြစ်လားအောင် လိမ့်ပနာ ဖြတ်လိုက်ပါ။

မှတ်ချက် – ကိုယ်ကြိုက်တေ အရည်(ဥပမာ – သကြားရည်၊ သကာရည်၊ စတော်ဘယ်ရီရည်)ကို အထက်မှာ ထပ်ဖြန်းနိုင်ပါရေ။