အမေရီကန်က နောက်ထပ် ၂၀၀ ဘီလီယံဖိုးမှာ အခွန်ကောက်ဖို့စွာ တခုပိုင်လည်း လက်မခံနိုင်လို့ တရုတ်ပြော

FILE PHOTO: A steel plant in Hefei, Anhui province, China / Reuters
FILE PHOTO: A steel plant in Hefei, Anhui province, China / Reuters

တရုတ်နိုင်ငံက သွင်းကုန် အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖိုးမှာ၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုက သွင်းကုန်ခွန် ထပ်ကောက်ဖို့လို့ ကြေငြာလိုက်စွာရေ၊ “လုံးဝကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိ” လို့၊ တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရေ။

“အမေရီကန်တိ လုပ်ရပ်ကို၊ တရုတ်နိုင်ငံက တုန်လှုပ်မိပါရေ။ တရုတ် နိုင်ငံ့အကျိုး၊ တရုတ် ပြည်သူတိအကျိုးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်၊ တရုတ်နိုင်ငံက တန်ပြန် လုပ်ဆောင်ချက်တိ စီမံလားပါဖို့။” လို့ တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝပ်ဆိုက်ဒ်က ကြေငြာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

ညဇာက၊ တရုတ်နိုင်ငံသွင်းကုန် အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံဖိုးမှာ၊ သွင်းကုန်ခွန် ၁၀% ကောက်လားဖို့လို့၊ ထရုန့်ပ် အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်လားပါရေ။ အမေရီကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စလှယ်ရုံးက ထုတ်ပြန်လားရေ၊ ၂၀၅ စာမျက်နှာ ရှိရေ ကြေငြာချက်ကို အေမှာ ကြည့်နိုင်ပါရေ။ https://ustr.gov/sites/default/files/301/2018-0026%20China%20FRN%207-10-2018_0.pdf