အချိန် မကုန်၊ ဖေသာ မကုန်၊ ကရိယာအကူ မလိုဘဲ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်နည်း

အားကစားခန်းမ ဂျိမ်(gym)ကို လားဖို့ အချိန်လည်း မရှိ၊ အချိန် ရကေလည်း ဖေသာ မပီးချင်ရေ လူတိ၊ အေနည်းတိနန့် ဂျိမ်လားရေ လူတိခန္ဓာကိုယ်အတိုင်း၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို မွမ်းမံနိုင်ပါရေ။
၁) တောင်တက်သမား(mountain climber) လေ့ကျင့်ခန်း
  • စက္ကန့် ၂၀ လုပ်လိုက်၊ ၁၀ စက္ကန့် နားလိုက်၊ စက္ကန့် ၂၀ လုပ်လိုက်၊ ၁၀ စက္ကန့် နားလိုက်၊ ၈ ကြိမ်တိတိ ဆက်လုပ်ပါ
Qu'est-ce que Tabata ? L'entraînement pour les débutants mountain climbers
၂) အချိန် ၁ မိနစ် နားပါ
၃) ၉၀ ဒီဂရီ ဒူးကွေး ထိုင်ထ (squats)
  • စက္ကန့် ၂၀ လုပ်လိုက်၊ ၁၀ စက္ကန့် နားလိုက်၊ စက္ကန့် ၂၀ လုပ်လိုက်၊ ၁၀ စက္ကန့် နားလိုက်၊ ၈ ကြိမ်တိတိ ဆက်လုပ်ပါ
tabata squats workout female workout hiit
၄) အထက်ကအတိုင်း စုစုပေါင်းအချိန် ၁၂ မိနစ် လုပ်ဗြီးလားစွာနန့်၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီ ၃၃၆ ကဲလ်လိုရီးစ်(calories) လောင်ကျွမ်းလားပါရေ။
အေနည်းကို High Intensity Interval Training (ဝါ) HIIT လို့ ခေါ်ပါရေ။ ကကောင်း အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိပနာ ဇာနားမဆို၊ ဇာအချိန် မဆို၊ ကောက်လုပ်လိုက်လို့ ရရေ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးပါ။
စုစုပေါင်း အချိန် ၁၂ မိနစ်ကို အခြေခံပနာ၊ HIIT လေ့ကျင့်ခန်းနန့် တခြား အားကစားနည်းတိကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကေ –
  • စုစုပေါင်း အချိန် ၁၂ မိနစ် HIIT နည်းနန့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီ ၃၃၆ ကဲလ်လိုရီးစ် လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါရေ
  • စုစုပေါင်း အချိန် ၁၂ မိနစ် မနားတမ်း  ဗြီးကေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီ ၉၅ ကဲလ်လိုရီးစ် လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါရေ
  • စုစုပေါင်း အချိန် ၁၂ မိနစ် မနားတမ်း  စက်သီး စီးကေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီ ၇၀ ကဲလ်လိုရီးစ် လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါရေ

အဆီချချင်ရေ လူတိ၊ ခန္ဓာကိုယ် လှချင်ရေ လူတိ၊ အားကစား လုပ်ချင်ရေ လူတိအတွက် အဆင်ပြေဖို့ ထင်ပါယင့်။