ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ် ဖန်တီးရှင် မာ့ခ် တရက်တည်းမှာ ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံ ရှုံးဆုံးလား

Facebook CEO Mark Zuckerberg © Leah Millis / Reuters
Facebook CEO Mark Zuckerberg © Leah Millis / Reuters

ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ်(Facebook)အတွက် ဥက္ကဌ နန့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ရာထူးတိကို ယူထားရေ မာ့ခ် ဇူကာဘာ့ဂျ်(Mark Zuckerberg) အတွက် ကံမကောင်းရေ ရက်တရက်က အခန့်မသင့်ဘဲ ရောက်လာပါရေ။ ညဇာက တရက်တည်းမှာ ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ် အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး ၂၀% ထိ ထိုးကျလားရေအတွက်၊ မာ့ခ် ပိုင်ဆိုင်မှုထဲက အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံ(သန်း ၁ သောင်း ၇ ထောင်)လောက် တရက်တည်းနန့် ဝုန်းခနဲ ပျောက်လားပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် တချို့ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်တိက၊ ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ်မှာ မာ့ခ် လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချချင်နိန်ကတ်ပါရေ။

အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံစွာ မာ့ခ် ပိုင်ဆိုင်မှုထဲက ၅ ပုံ ၁ ပုံ ရှိရေအတွက်နန့်၊ အဂု သူ့ ပိုင်ဆိုင်မှုစွာ အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၇၀ ဘီလီယံထိ လျှော့နည်းလားပါရေ။ ကဗာ့တတိယ အချမ်းသာဆုံးအဆင့်ကနိန်၊ ကဗာ့ဆဌမမြောက် အချမ်းသာဆုံးနိန်ရာကိုလည်း ချက်ချင်း ထိုးကျလားပါရေ။ အမေရီကန်စတော့ခ်စျီးကွက်သမိုင်းမှာ၊ တရက်တည်းနန့် အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၁၁၉ ဘီလီယံထိ၊ ပမာဏအများကြီး ရှုံးဆုံးလားစွာ၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ အမှုဆောင်အရာရှိတိက၊ လာဖို့နှစ်တိမှာ၊ ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ်အတွက် အကျိုးအမြတ် အများကြီး ရှိဖို့မဟုတ်ဗျာလ်လို့၊ အစီရင်ခံစာတင်ဗြီး နောက်တရက်အကြာမှာ အေပိုင် ဖေ့ဆ်ဘုတ်စတော့ခ်တန်ဖိုးတိ ထိုးကျလားစွာပါ။

ဥက္ကဌ နန့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ ရာထူး ၂ ခုကို တပြိုင်တည်း ယူထားရေအတွက်၊ ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးတိမှာ မာ့ခ် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်က ၆၀% ထိ ရထားပါရေ။ တခြား အစုရှယ်ယာရှင်တိ အားလုံးပေါင်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်က ၄၀% ရာ ရှိရေအတွက်နန့်၊ ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ်မှာ မာ့ခ် လွှမ်းမိုးထားမှုကို အစုရှယ်ယာရှင် တချို့က လျှော့ချချင်နိန်ကတ်ပါရေ။