ယူအက်စ်က သွင်းကုန် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရည်ကို ၂၅% အခွန်ကောက်ဖို့ တရုတ် ခြိမ်းခြောက်

© Roslan Rahman / AFP
© Roslan Rahman / AFP

တရုတ်-အမေရီကန် ပါးကိုက်နားကိုက် အပြန်အလှန် အခွန်ကောက်နိန်ကတ်တေ ပြဿနာမှာ၊ အဂုတခါ တရုတ်နိုင်ငံက အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုက တင်သွင်းနိန်ရေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရည်(liquefied natural gas (LNG))ကို ၂၅% သွင်းကုန်ခွန်ကောက်ဖို့လို့ သွင်းကုန်ခွန်စရင်းထဲမှာ ထည့်လိုက်ပြန်ပါရေ။

အေပိုင် သွင်းကုန်ခွန် ၂၅% ရာ ကောက်လိုက်ဖို့ဆိုကေ၊ တရုတ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတိ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရည် ရောင်းဝယ်မှု အမြတ်အစွန်းမရှိ ဖြစ်လားနိုင်ရေအတွက်၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရည် တင်သွင်းမှု နည်းလားပနာ၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုက စွမ်းအင်ရောင်းချနိန်ရေ စီးပွားရေးကို ထိခိုက်လားနိုင်ပါရေ။

S&P Global Platts Analytics အချက်အလက်တိအရ၊ တရုတ်နိုင်ငံကို အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုက တင်သွင်းရေ ဓါတ်ငွေ့ရည်စွာ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁ နှစ်လုံးမှာ ကုဗမီတာ ၁.၆၁ သန်း ရှိခစွာကနိန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဂျန်နဝါရီလကနိန် ဂျူလိုင်လ အတွင်းမှာ ကုဗမီတာ ၁.၈၈ သန်းထိ ထိုးတက်လာခရေလို့ သိရပါရေ။

ယကေလည်း လွန်ခရေ မေလ ၁ လတည်းမှာ၊ တရုတ်နိုင်ငံကို အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကနိန် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရည် သင်္ဘော ၅ စင်း ဝင်လာခသလောက်၊ ဗြီးခရေ ဂျုန်၊ ဂျူလိုင် ၂ လ ပေါင်းမှာ၊ သင်္ဘော ၄ စီးရာ ဝင်လာစွာကို တွိရရေလို့ ဆိုပါရေ။