စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုက လူ သန်း ၇၀၀ ကို ဆင်းရဲတွင်းက ဆွဲထုတ်နိုင်ခရေလို့ တရုတ် ပြော

0
460
Installation, marking the 40th anniversary of China’s reform and opening up, lights up during the Guangzhou International Light Festival in Guangdong © Reuters
Installation, marking the 40th anniversary of China’s reform and opening up, lights up during the Guangzhou International Light Festival in Guangdong © Reuters

အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုနန့် ဖြစ်နိန်ရေ ကုန်သွယ်ရေး ပဋိပက္ခက ဆိုးကျိုးတိ မထိခိုက်ရအောင်နန့်၊ စီးပွားရေး အေထက်မက ကြီးထွားလာအောင်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတိ အများကြီး ထပ်လုပ်လားဖို့သိမ့်လို့ တရုတ်နိုင်ငံက အာမခံလိုက်ပါရေ။ အေဂတိကို ကဗာ့ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တေ တရုတ်နိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနန့် လမ်းဖွင့်ပီးမှု နှစ် ၄၀ မြောက် အခမ်းအနားမှာ ပြောလားစွာ ဖြစ်ပါရေ။

လွန်ခရေ နှစ် ၄၀ က စခရေ၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတိအတွက်၊ ဆင်းရဲတွင်းက လူပေါင်း သန်း ၇၀၀ ရုန်းထွက်လားနိုင်စွာကို၊ စရင်းဇယားတိမှာ တွိရရေလို့ ဘေဂျိန်း အစိုးရက ပြောပါရေ။ အေပမာဏစွာ ယင်းအချိန်က တကဗာလုံးမှာ ရှိရေ ဆင်းရဲသား ၇၀% လောက်နန့် လားညီမျှပါရေ။

တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပထမအကြိမ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်၊ စိုက်ပျိုးရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနန့် ပုဂ္ဂလိကဂဏ္ဍ ကောင်းမွန်လာရေးကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်ကနိန် ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ လုပ်ခပါရေ။ ဒုတိယအကြိမ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်၊ စျီးကွက်စီးပွားရေး တရားဝင် ဖြစ်မြောက်လာရေး၊ ကဗာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ ဒဗြူတီအို(WTO) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မြောက်ရေးနန့်၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးတိကို၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကနိန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ လုပ်ခပါရေ။

“၁၉၇၈ ခုနှစ်နန့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အကြားမှာ၊ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးစွာ တနှစ်ကို ပျမ်းမျှ ၉.၅% နန့် ကြီးထွားလာခပနာ၊ ပမာဏအားဖြင့် ၃၅ ဆလောက်ထိ ကြီးထွားလာရေ။” လို့ ရန်မိန်းတက္ကသိုလ်(Renmin University) နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးကျောင်းက ပါမောက္ခ ဝမ် ရီဝေ(Wang Yiwei)က ဇင်ဝါ သတင်းဌာန(Xinhua News)ကို ပြောလားပါရေ။

၃၉ နှစ်အတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ကြီးထွားလာစွာရေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ကြီးထွားလာစွာထက် ၃ ဆလောက် ရှိရေလို့ ဆိုပါရေ။ “ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနန့် လမ်းဖွင့်ပီးခရေ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ ကဗာ့လူဦးရေ ၂၂.၃% ရှိရေ တရုတ်နိုင်ငံလောက်၊ နှစ်ရှည် စဉ်ဆက်မပြတ် စီးပွားရေး တရိပ်ရိပ် တက်နိန်ရေ နိုင်ငံ၊ တနိုင်ငံလည်း မရှိ။” လို့ ဆိုပါရေ။

၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ငွေကြေးပြဿနာ ရှိလာနိုင်စွာ ထိန်းချုပ်စွာတိ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ထိန်းချုပ်စွာတိ၊ အေထက်မက ဆင်းရဲမွဲတေမှု ချော့ချဖို့ ကြိုးစားစွာတိကို ဘေဂျိန်းအစိုးရက ဆက်လုပ်လားဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်း အတိုင်းအတာတခုထိ ဆက်လုပ်လားဖို့ ရှိပနာ၊ အလုပ်အကိုင် တည်ငြိမ်ရေး၊ ငွေကြေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနန့်၊ စျီးကွက် နိန်ရာရရေးတိကိုလည်း အစိုးရက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လားဖို့လို့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ရွီးထားစွာကို တွိရပါရေ။