အိန္ဒိယက ယူအပ်စ်ကို ကျော်ပနာ ကဗာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး စီးပွားရေး ဖြစ်လာဖို့

© Getty Images
© Getty Images

၂၀၃၀ ခုနှစ် ရောက်ကေ၊ လက်ရှိ စီးပွားရေး ထိပ်တန်း ၁၀ နိုင်ငံထဲက ၇ နိုင်ငံရာ ကျန်ခဖို့ဗျာလ်လို့၊ နိုင်ငံတကာမှာ ဖွင့်ထားရေ၊ လင်ဒင်မြို့ အခြေစိုက် ဆတန်းဒါ့ဒ် ချာတာ့ဒ်(Standard Chartered) ဘဏ်က နောက်ဆုံး ထုတ်ဝေရေ၊ အစီရင်ခံစာတစောင်မှာ တွိရပါရေ။

၂၀၂၀ ခုနှစ်ရောက်ကေ၊ အိမ်နီးနားချင်း တရုတ်နိုင်ငံက အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ကျော်ပနာ၊ ကဗာ့ စီးပွားရေး ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ ရှိနိန်ရေပိုင်၊ ရေရှည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ကျော်ပနာ ဒုတိယနိန်ရာကို ရောက်လာဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ အိန်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလည်း ကဗာ့စီးပွားရေး ထိပ်တန်း ၅ နိုင်ငံ စရင်းထဲမှာ ဝင်လာဖို့လို့ ဆိုပါရေ။

“အိန္ဒိယနိုင်ငံက အဓိက အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ဖို့နိုင်ငံပါ။ အဂု အိန္ဒိယနိုင်ငံ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတိထဲမှာ အမျိုးသား ကုန်ပစ္စည်းနန့် ဝန်ဆောင်မှုခွန်(National goods and services tax(GST)နန့်၊ အိန္ဒိယ လူမွဲခံ ကျင့်ထုံး(Indian Bankruptcy Code (IBC))တိကိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာရေအတွက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရောက်ကေ၊ တိုးတက်မှုနှုန်း ၇.၈% ထိ ရောက်လားနိုင်ပါရေ။” လို့ ကွဇ်(Quartz)ကို ကိုးကားပနာ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပါရေ။

ဂျီအပ်စ်တီ(GST)လို့ အတိုကောက်ခေါ်ရေ၊ ကုန်ပစ္စည်းနန့် ဝန်ဆောင်မှုခွန်ကို၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကပင် စပနာ ကျင့်သုံးလိုက်တေအတွက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရှုပ်ထွေးပွေလီနိန်ရေ အခွန်ပြဿနာ အများစုကို ဖြေရှင်းလားနိုင်ပါရေ။ ဘိုင်ဘီစီ(IBC)လို့ အတိုကောက်ခေါ်ရေ၊ လူမွဲခံ ကျင့်ထုံးကိုလည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ပြဌာန်းလိုက်တေအတွက်၊ လူမွဲခံ ပြဿနာတိနန့် ဆက်စပ်ပွေလီနိန်ရေ ပြဿနာတိအများကြီးကို တပြိုင်တည်း ဖြေရှင်းလားနိုင်ပါရေ။

တိုင်းပြည်တိ တိုးတက်နှုန်းကို အဓိက အဟန့်အထား ဖြစ်စီလာနိုင်စွာက နိုင်ငံလူဦးရေလို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။ လက်ရှိ ကဗာ့စီးပွားရေး အကြီးဆုံး၊ နံပါတ် ၆ နိန်ရာမှာ ရှိနိန်ရေ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ လူငယ်တိ ပမာဏက ကကောင်းများနိန်ရေအတွက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တိုးတက်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စီဖို့ မဟုတ်လို့ ဆိုပါရေ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လူဦးရေ တဝက်ကျော်စွာ အသက် ၂၅ နှစ် အောက်မှာရာ ရှိနိန်ပါရေ။

“လူငယ်တိ များလာစွာက၊ ဝယ်ယူစားသုံးမှုကို ပိုပနာ အထောက်အကူ ဖြစ်လာဇီနိုင်လို့၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ပိုကောင်းလာဇီဖို့။”လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

၂၀၃၀ ခုနှစ် ရောက်ကေ၊ ယင်းအချိန် လိုအပ်လာဖို့ အနိန်အထားနန့်အညီ၊ နောက်ထပ် အလုပ်သစ် သန်း ၁၀၀ ကို၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနန့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတိမှု ပိုဖန်တီးလာဖို့ လိုသိမ့်ရေလို့လည်း ဆတန်းဒါ့ဒ် ချာတာ့ဒ် အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

“အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ တနှစ်ကို လူ ၁၀ သန်းစီ၊ အလုပ်အကိုင်အတွက် လေ့ကျင့်ပီးဖို့ လိုပါရေ။ ယကေလည်း လက်ရှိမှာ လူ ၄.၅ သန်းစီရာ လေ့ကျင့်ပီးနိုင်ပါသိမ့်ရေ။” လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။