ကဗာ့အချမ်းသာဆုံး လူ ၂၆ ယောက် ပိုင်ဆိုင်မှုက ကဗာတဝက် ဆင်းရဲသားတိ ပိုင်ဆိုင်မှုနန့် ညီရေလို့ Oxfam ပြော

© Global Look Press / John Rowley
© Global Look Press / John Rowley

ကကောင်း ချမ်းသာရေ လူတိနန့် ဆင်းရဲသားတိ ကွာဟမှုက ကကောင်းကို ကျယ်ပြန့်လာပနာ၊ လက်ရှိ ကဗာ့အချမ်းသာဆုံး လူ ၂၆ ယောက် ပိုင်ဆိုင်မှုက၊ ကဗာ့လူဦးရေ တဝက်ရှိရေ ဆင်းရဲသား သန်း ၃၈၀၀ ရို့ ပိုင်ဆိုင်မှုနန့် လားပနာ ညီမျှနိန်ရေလို့၊ ကဗာ့အလှူဒါနပြုအဖွဲ့ အောက်ဆ်ဖန်း(Oxfam) အစီရင်ခံစာသစ်မှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

နောက်ဆုံးထွက်တေ “အများ ကောင်းကျိုးအတွက်လား၊ ပုဂ္ဂလိက ချမ်းသာဖို့အတွက်လား”(“Public Good or Private Wealth”) ဆိုရေ အစီရင်ခံစာသစ်မှာ ကကောင်း ချမ်းသာရေ လူတိအတွက်၊ ချမ်းသာမှုက တိုးသထက် တိုးပွားလာနိန်ရေအချိန်မှာ၊ ကကောင်း ဆင်းရဲရေ လူတိအတွက်၊ ဆင်းရဲမှုက ပိုသထက် ပိုလာနိန်ရေလို့ ဖော်ပြထားပါရေ။ အယင်နှစ်က ဆင်းရဲရေ လူ ၁၁% ပိုတိုးလာရေလို့ ဆိုပါရေ။

သုံးမြှောင့် ပဲရမစ်ပုံအထက်မှာ ရှိရေ လူနည်းစု ချမ်းသာရေ လူတိအတွက်၊ ချမ်းသာမှုက ၂၀၁၈ ခုနှစ် တနှစ်တည်းမှာ အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၉၀၀ ဘီလီယံ(သန်း ၉၀၀,၀၀၀) တိုးလာခရေအတွက်၊ တရက်ကို အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံ(သန်း ၂၅၀၀)စီ ပိုချမ်းသာလာကတ်တေလို့ ဆိုပါရေ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နန့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကြားမှာ၊ ၂ ရက်ကို အမေရီကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁ ထောင်စီ ချမ်းသာရေ၊ ဘီလီယံနာ ၁ ယောက်စီ ပေါ်ထွက်လာရေလို့ ဆိုပါရေ။

၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကဗာ့လူဦးရေ တဝက် သန်း ၃၈၀၀ ဦး ဆင်းရဲသားတိ ပိုင်ဆိုင်မှုက၊ ကဗာ့အချမ်းသာဆုံး လူ ၄၇ ယောက်က ပိုင်ဆိုင်မှုနန့် ညီမျှခကေလည်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ခါ ကဗာ့အချမ်းသာဆုံး လူ ၂၆ ယောက် ပိုင်ဆိုင်မှုနန့် လားပနာ ညီမျှလားရေလို့ ဆိုပါရေ။

ကဗာ့စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တေ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ၊ ဘီလီယံနာတိ ပမာဏ၊ နှစ်တိုင်း ၂ ဆစီ တိုးလာရေလို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဒါဗိုဆ်မြို့(Davos)မှာ ကဗာ့စီးပွားရေးညီလာခံ(World Economic Forum) မစခင်၊ ဗြီးခရေ တနင်္လာနိက အောက်ဆ်ဖန်း အစီရင်ခံစာ ထွက်လာစွာပါ။ ယင်းညီလာခံကို ဖိတ်စာနန့်ရာ တက်ရောက်ရရေ ကလက်ပ်တခုပိုင် လုပ်ထားပနာ၊ ကဗာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တိ၊ အာဏာအရှိဆုံး ပိုဂ္ဂိုလ်တိရာ တက်ရောက်နိုင်ကတ်ပါရေ။