တခါတည်း အတန်း ၄ တန်း အစိကြဲနိုင်ရေ စက်လုပ်နည်း

ဘဝစွာ အချိန်ရာ ဖြစ်တေ။ ချမ်းသာရေ လူတိစွာ ရလာရေ အချိန်ထဲမှာ၊ ထုတ်လုပ်မှုကို အများဆုံး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေ လူတိ ဖြစ်တေ။

အောက်မှာ ပြထားရေ အစိကြဲ စက်မျိုးကို ရခိုင်ပြည်မှာ ကိုယ့်အတွက် သုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားဖြစ် ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေ။ ရခိုင်သားတိ မဟုတ်စွာတိမှာ အချိန်မကုန်ကတ်ဘဲ၊ ဘဝအတွက် အသုံးဝင်ဖို့စွာတိမှာ ပိုအာရုံစူးစိုက်သင့်ဗျာလ်။

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of