ဟွန်ဒါ စက်ချေတလုံးနန့် အာလူ စိုက်နည်း

0
1155

ကိုယ့်ဘားမှာ ဟွန်ဒါစက်ချေတိ လောင်းတိမှာ ထိုင်ပနာ သုံးလာကတ်တေ။ ယင်းစက်တိကို ဖြုတ်ပနာ အေပိုင် လယ်ထွန်စက်ချေမှာ ထည့်သုံးလို့လည်း ရနိုင်ပါရေ။

အေလယ်ထွန်စက်ချေ တလုံး လုပ်ဖို့အတွက်၊ ယလောက်ထိ မြင့်မားရေ နည်းပညာ တခုလည်း မပါပါ။ သာမန် သံဖြတ်စက်၊ သံဂဟေဆက်စက်၊ သံဖောက်စက်၊ စက်သီးဘြိတ်ကြိုး၊ ပူလီ၊ ပူလီကြိုး၊ မူလီ တစိချေ သုံးရုံနန့် ကိုယ့်စွာကိုယ် ဖန်တီးနိုင်ပါရေ။ ဆိုင်ကယ်တိက သုံးဗြီးသား တချို့အစိတ်အပိုင်းတိကို ဖြုတ်သုံးလို့လည်း ရနိုင်ပါရေ။ ရခိုင်သားတိ ယလောက်ထိ မညံ့ပါ။ စီးပွားဖြစ်တောင် ထုတ်လုပ်လို့ ရနိုင်ပါရေ။