ကားဝင်ရိုးဟောင်းနန့် ထွန်စက်လုပ်နည်း

0
2292

သိန်းလေးငါးဆယ် ရင်းနှီးစရာမလိုဘဲ၊ ကားဝင်ရိုး အဟောင်းနန့် အေပိုင် လယ်ထွန်စက် လုပ်နိုင်ပါရေ။