ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ်က မြန်မာ လက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့ကို ပိတ်ပင်

ကဗာ့အကြီးဆုံး လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ်က၊ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်နိန်ရေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ သုံးနိန်ရေ၊ ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ် စာမျက်နှာတိကို ပိတ်ပင်လိုက်တေလို့ ဆိုပါရေ။

အေနိ(အင်္ဂါနိ)မှာ ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ် ကင်ပဏီက “အေအဖွဲ့အစည်းတိစွာ၊ ပကတိအနိန်အထားမှာ အန္တရာယ်ပြုနိုင်ရေ အဖွဲ့အစည်းတိ ဖြစ်တေ”အတွက်၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းတိ သုံးနိန်ရေ စာမျက်နှာတိကို ပိတ်ပင်လိုက်တေလို့၊ ပြောဆိုလိုက်ပါရေ။

ပိတ်ပင်လိုက်တေ အဖွဲ့အစည်းတိမှာ ရခိုင့်တပ်မတော်(Arakan Army)၊ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော်(Myanmar National Democratic Alliance Army)၊ ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(Kachin Independence Army) နန့် တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(Ta’ang National Liberation Army) ရို့ ဖြစ်တေလို့ ရိုက်တာဆ်(Reuters) သတင်းဌာနက ဖော်ပြလားပါရေ။

ယင်းချင့်တိအပြင်၊ ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ် က မြန်မာစစ်တပ်နန့် ဆက်နွယ်နိန်ရေ အကောင့်၊ စာမျက်နှာ၊ အုပ်စုတိနန့်၊ အကောင့်တုတိ ရာပေါင်းများစွာကိုလည်း ဗြီးခရေ သြော်ဂစ်ဆ်လကစလို့ ပိတ်ပင်နိန်ရေလို့ ပြောလားပါရေ။

မှတ်ချက် – ဖေ့ဆ်ဘုတ်ခ်စွာ အကျိုးအမြတ်ကို အခြေခံထားရေ ကင်ပဏီဆိုစွာ လူတိုင်းသတိထားသင့်ပါရေ။ ဖေ့ဆ်ဘုတ်အသုံးပြုနိန်ရေ လူတိ သုံးထားရေ၊ ဇာအချက်အလက်ကိုမဆို ပိုင်ရှင်မသိဘဲ ကင်ပဏီက ရယူနိုင်ပါရေ။ အကျိုးအမြတ်ရှာ ကင်ပဏီဆိုခါ၊ မျက်နှာများရာ ဟင်းဖတ်ပါ အလုပ်မျိုး လုပ်နိုင်ပါရေ။ လုံးဝ ထိန်းချုပ်မှုကင်းရေ၊ Arakanese Meeting Point Group ကို Rakine Messenger က ဝင်ပနာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါရေ။ လျှို့ဝှက် ဆွေးနွေးခန်းတိ လိုချင်ကေလည်း ထပ်ပနာ ဖွင့်ပီးဖို့ အေမှာ တောင်းဆိုနိုင်ပါရေ။