၂၀၁၉ မှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အများဆုံးနန့် အနည်းဆုံး တိုင်းပြည်တိ

Source: Economist Intelligence Unit (EIU)
Source: Economist Intelligence Unit (EIU)

စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(Economist Intelligence Unit (EIU)) အဆိုအရ ကဗာမှာ စီးပွားရေး အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံက ဆီးရီးယားနိုင်ငံလို့ ဆိုပါရေ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း ၉.၉% ရှိနိန်ပါရေ။ ဒုတိယ အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပါ။ ၇.၉% နှုန်း ရှိပါရေ။ တတိယနန့် စတုတ္ထက ဘူတန်နိုင်ငံနန့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရို့ ဖြစ်ကတ်ပနာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း ၇.၄% ဇီ ရှိနိန်ကတ်ပါရေ။ ရဝမ်ဒါနိုင်ငံက ပဉ္စမမြောက် အဖွံ့ဖြိုးဆုံး ဖြစ်ပနာ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု ၇.၃% နှုန်းနန့် လားနိန်ပါရေ။

အေနှစ်မှာ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းက ၂.၃% ရာ ရှိရေလို့ ဆိုပါရေ။ အယင် ခန့်မှန်းထားရေ ၂.၉% ထက် ကျလားပါသိမ့်ရေ။ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးက ခန့်မှန်းထားစွာထက် ပိုပနာ ၆.၃% မှာ ရှိနိန်ပါရေ။ ယကေလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းထက် ကျလားပါရေ။

စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း အဆိုးရွားဆုံး နိုင်ငံတိအထဲမှာ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံက နံပါတ် ၁ ပါ။ အယင်နှစ်ကထက် ၅.၇% ထိုးကျလားပါရေ။ ဒုတိယ အဆိုးရွားဆုံးက ယီမန်နိုင်ငံဖြစ်ပနာ၊ ၄.၂% ထိုးကျလားပါရေ။ အီရန်နိုင်ငံက ၃.၇% ထိုးကျလားပနာ၊ တတိယနိန်ရာမှာ ရှိနိန်ပါရေ။ အီကွာတိုးရီးယား ဂူနီယားနိုင်ငံက ၂.၅% ထိုးကျလားပနာ စတုတ္ထ အဆိုးရွားဆုံး နိန်ရာမှာ ရောက်နိန်ပါရေ။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကလည်း အယင်နှစ်ကထက် ၀.၈% ထိုးကျနိန်ပနာ၊ ပဉ္စမမြောက် အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံတိ စာရင်းထဲမှာ ဝင်နိန်ပါရေ။

နိုင်ငံတခုချင်းစီအလိုက် ခြယ်ထားရေ ဆီးရောင်တိကို ကြည့်ပနာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ပါရေ။