ကဗာ့စီးပွားရေး ၃ ပုံ ၁ ပုံကို တရုတ် အိန္ဒိယ ချုပ်ကိုင်လာဖို့

0
1478
Shaghai, China © Pixabay.com
Shaghai, China © Pixabay.com

၂၀၆၀ ခုနှစ် ရောက်ကေ၊ ကဗာ့စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်(global gross domestic product (GDP)) ၃၅% ကို တရုတ်နိုင်ငံနန့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရို့က ရယူလာဖို့ ရှိဗျာလ်၊ ယင်းပမာဏစွာ၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုနန့် ဥရောပသမဂ္ဂ စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်နီးပါး ရှိနိန်ဖို့လို့ စီးပွားရေးသုတေသန ဂျပန်ဗဟိုဌာန(Japan Center for Economic Research)က ပြောပါရေ။

တိုကျိုမြို့ အခြေစိုက် အကြံပီးအဖွဲ့ ပြောစွာက၊ တရုတ်နိုင်ငံစွာ ကဗာ့စီးပွားရေး ၂၀% လောက်ကို ချုပ်ကိုင်ထားပနာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ၁၆% လောက်ကို ချုပ်ကိုင်လာဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ကဗာ့စီးပွားရေး ၁၇% လောက်ကို ရထားပနာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ၄% လောက်ရာ ရထားပါသိမ့်ရေ။

၂၀၃၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်လောက်မှာ ကဗာ့စုစုပေါင်းထုတ်ကုန် ဒုတိယနိန်ရာမှာ ရှိနိန်ရေ တရုတ်နိုင်ငံစွာ၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ကျော်တက်ပနာ ပထမဖြစ်လာဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ၂၀၆၀ ခုနှစ်လောက်မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံစွာ ကဗာ့တတိယ စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ယင်းအချိန်လောက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံစွာ ကဗာ့စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံကနိန် အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုအောက်ကို တကျော့ပြန်ရောက်လားဖို့လို့ ဆိုပါရေ။

၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကဗာ့စီးပွားရေး စုစုပေါင်း ၅၀% ကို အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုနန့် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတိက ရယူထားစွာကနိန်၊ ၂၀၆၀ ခုနှစ်မှာ ၃၈% လောက်ရာ ရယူထားနိုင်ဖို့ဗျာလ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါရေ။ ၂၀၆၀ ခုနှစ်မှာ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတိ စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်စွာ အိန္ဒိယတနိုင်ငံတည်း ထုတ်ကုန်ထက် တစိချေရာ ပိုသာနိန်ဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ လက်ရှိ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတိက ရယူထားစွာထက်၊ အများကြီး ကျဆင်းလားပါဖို့။

၂၀ ရာစုမှာ ကဗာ့ဒုတိယ စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံး ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ခါ၊ တဖြည်းဖြည်းနန့် အင်အားချိနဲ့ရေ နိုင်ငံအဖြစ်ကို ရောက်လားဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကဗာ့စီးပွားရေး ၆% ကို ချုပ်ကိုင်ထားစွာကနိန်၊ ၂၀၆၀ ခုနှစ်ရောက်ကေ ၃% လောက်ရာ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့ဗျာလ်လို့ ဆိုပါရေ။

လက်ရှိနိုင်ငံတိမှာ ဒဲ့ဂျစ်တဲလ်အသွင်ကူးပြောင်းမှု(digitalization)စွာ ၂၀၆၀ ခုနှစ်မှာ ထိပ်ကို ရောက်လာဖို့ အဆင့်မြင့်နိုင်ငံတိ စီးပွားရေးအဆင့်ကို အများကြီး အဆုံးအဖြတ်ပီးလားဖို့လို့ အေအစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

Shaghai, China © Pixabay.com 

လက်ရှိနိုင်ငံတိမှာ ဒဲ့ဂျစ်တဲလ်အသွင်ကူးပြောင်းမှု(digitalization)စွာ ၂၀၆၀ ခုနှစ်မှာ ထိပ်ကို ရောက်လာဖို့ အဆင့်မြင့်နိုင်ငံတိ စီးပွားရေးအဆင့်ကို အများကြီး အဆုံးအဖြတ်ပီးလားဖို့လို့ အေအစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။