ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၈၁၃ သီပနာ ၃၇,၀၀၀ ကျော်ထိ ပြန့်လာ

ညဇာက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်နန့် နောက်ထပ် ၈၉ ယောက် သီဆုံးလားရေအတွက်၊ အဂုဆိုကေ တကဗာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်နန့် သီရေလူပေါင်း ၈၁၃ ယောက်ထိ မြင့်တက်လာပါရေ။ ဗိုင်းရာ့ဆ် စပြန့်ရေ မူရင်းနိန်ရာ ဟူဘီဒေသမှာ ကူးစက်ခံနိန်ရရေ လူပေါင်း ၂၇,၁၀၀ ကျော် ရှိနိန်ပနာ၊ တကဗာလုံးမှာ လူပေါင်း ၃၇,၀၀၀ ကျော်ထိ ကူးစက်ခံလာရပါရေ။

ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်နန့် တရက်ချင်းဇီမှာ သီနိန်ရေ အရေအတွက်လည်း တရက်ထက်တရက် မြင့်တက်လာနိန်စွာကို အောက်မှာ တွိနိုင်ပါရေ။

 • February 8: 89 deaths reported
 • February 7: 86 deaths reported
 • February 6: 73 deaths reported
 • February 5: 73 deaths reported
 • February 4: 65 deaths reported
 • February 3: 64 deaths reported
 • February 2: 57 deaths reported
 • February 1: 45 deaths reported
 • January 31: 46 deaths reported
 • January 30: 43 deaths reported
 • January 29: 38 deaths reported
 • January 28: 26 deaths reported
 • January 27: 26 deaths reported
 • January 26: 24 deaths reported
 • January 25 15 deaths reported
 • January 24: 16 deaths reported
 • January 23: 8 deaths reported

ဂျန်နူဝါရီလ ၂၃ ရက်နိ မတိုင်ခင် လူပေါင်း ၁၇ ယောက်၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်နန့် သီလားခရေလို့ ဆိုပါရေ။

အေဗိုင်းရာ့ဆ်ကို အမြစ်ပြတ် ကုသနိုင်ရေ ဆီးကို အဂုအချိန်ထိ မထုတ်နိုင်သိမ့်ပါ။ အေဆီးကို အဂု တွိကေတောင် အနည်းဆုံး ၃ လလောက် အချိန်ယူ စမ်းသပ်ဗြီးမှ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အခြေအနေ ရှိနိန်ရေအတွက်၊ အေဗိုင်းရာ့ဆ်စွာ ဆက်ပနာ ပျံ့နိန်ဖို့ အနိန်အထားမှာ ရှိနိန်ပါသိမ့်ရေ။

၂၀၀၂ – ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ခရေ ဆားဆ်ဗိုင်းရာ့ဆ်ထက်၊ အေကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်က ပိုပနာ လူ့အသက်တိကို သတ်လားပါဗျာလ်။ ဆားဆ်ဗိုင်းရာ့ဆ်စွာ ၉ လကြာ၊ နိုင်ငံပေါင်း ၂ ဒါဇင်လောက်မှာ ဖြစ်လားခစွာမှာ လူပေါင်း ၇၇၄ ယောက်ရာ သီခပနာ၊ အဂုကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်က ၂ လအတွင်း လူပေါင်း ၈၁၀ ကျော်ကို သီဇီခပါဗျာလ်။ တခုတော့ ရှိပါရေ။ ဆားဆ်ဗိုင်းရာ့ဆ်က လူကို သီဇီနိုင်ရေ နှုန်းထားက ၉.၆% ရှိပနာ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် သီဇီနိုင်ရေ နှုန်းထားက ၂.၂% ရာ ရှိပါရေ။ ဆိုလိုချင်စွာက ဆားဆ်ဗိုင်းရာ့ဆ် အကူးခံရရေ လူ ၁၀၀ မှာ ၁၀ ယောက်လောက် သီနိုင်ပနာ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်က လူ ၁၀၀ မှာ ၃ ယောက်လောက်ရာ သီနိုင်ပါရေ။ ယကေလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ပြန့်ပွားလာပုံက ဆားဆ်ဗိုင်းရာ့ဆ်ထက် ပိုယင်ပနာ၊ ပိုပနာ ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲစွာပါ။

အဂု ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်ကို တရုတ်အစိုးရက တရားဝင်နာမေတခု ယာယီပီးလိုက်ပါရေ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် နူမိုးနီးယား ရောဂါသစ် (ဝါ) အန်စီပီ(Novel Coronavirus Pneumonia, or NCP) ပါလတ်။

အေနိ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပက နိုင်ငံ/ဒေသ ၂၅ ခုကျော်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ခံနိန်ရရေ လူနာပမာဏကို အောက်မှာ တွိနိုင်ပါရေ။

 • Australia (at least 15 cases)
 • Belgium (at least 1 case)
 • Cambodia (at least 1 case)
 • Canada (at least 7 cases)
 • Finland (at least 1 case)
 • France (at least 11 cases)
 • Germany (at least 13 cases)
 • Hong Kong (at least 26 cases, 1 death)
 • India (at least 3 cases)
 • Italy (at least 3 cases)
 • Japan (at least 90 cases, including 64 in cruise ship quarantine)
 • Macao (at least 10 cases)
 • Malaysia (at least 16 cases)
 • Nepal (at least 1 case)
 • Philippines (at least 3 cases, 1 death)
 • Russia (at least 2 cases)
 • Singapore (at least 40 cases)
 • South Korea (at least 25 cases)
 • Spain (at least 1 case)
 • Sri Lanka (at least 1 case)
 • Sweden (at least 1 case)
 • Taiwan (at least 17 cases)
 • Thailand (at least 32 cases)
 • United Arab Emirates (at least 7 cases)
 • United Kingdom (at least 3 cases)
 • United States (at least 12 cases)
 • Vietnam (at least 13 cases)

အဂုဆိုကေ ဆိန်ဂါပေါ်နိုင်ငံ()မှာ နောက်ထပ် လူပေါင်း ၇ ယောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် အကူးခံရရေအတွက်၊ အဂုဆိုကေ စုစုပေါင်း အကူးခံရရေ လူပေါင်း ၄၀ ထိ တက်လာပနာ၊ တရုတ်နိုင်ငံဗြီးကေ အများဆုံး အကူးခံရရေ နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်လာပါရေ။

People wearing protective face masks wait at a pedestrian crossing in Singapore on February 4, 2020. Photo by ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images
People wearing protective facemasks wait at a pedestrian crossing in Singapore on February 4, 2020. – Singapore has 18 cases of individuals infected with the novel coronavirus, which originated from Wuhan in China late last year. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP) (Photo by ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)