ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၃,၁၅၉ သီ ၉၂,၆၁၅ ကူးစက်

Hospital personnel in Codogno, Italy, carry new beds inside the hospital on February 21. Luca Bruno/AP
Hospital personnel in Codogno, Italy, carry new beds inside the hospital on February 21. Luca Bruno/AP

တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူဘီဒေသ၊ ဝူဟန်းမြို့တော်က စပနာ ပြန့်ပွားလာရေ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်စွာ အေနိဆိုကေ ကဗာ့နိုင်ငံ၊ ဒေသပေါင်း ၇၉ ခုကို ပြန့်ပွားလားပနာ၊ အဂုအချိန်ထိ သီရေ လူပေါင်း ၃,၁၅၉ ယောက်နန့် ကူးစက်ခံရရေ လူပေါင်း ၉၂,၆၁၅ ယောက် ရှိလာပါဗျာလ်။

တနိုင်ငံချင်းဇီ ကူးစက်ခံရရေ ပမာဏ၊ သီဆုံးရေ ပမာဏ အသေးစိတ်ကို အောက်က ပုံတိမှာ တွိမြင်နိုင်ပါရေ။