ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီ ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ

How to Make Hand Sanitizer
How to Make Hand Sanitizer

ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းက လက်ကို သဗုန်၊ ရီနန့် စက္ကန့် ၂၀ ကြာဇီ၊ တရက်ကို အကြိမ်မျများ ဆီးပီးဖို့နန့်၊ အပြင်လားကေ ပစ္စည်းတိကို အတတ်နိုင်ဆုံး မတို့၊ မထိကတ်ဖို့ပါ။ ယကေလည်း အပြင်ကို ရောက်နိုင်ကေ၊ ရီ၊ သဗုန်နန့် လက်ဆီးဖို့ အခက်အခဲ ရှိနိုင်ရေအတွက်၊ အရက်ကို အခြေခံထားရေ ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီ(Hand Sanitizer)ကို သုံးကတ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားစွာကို တွိရပါရေ။ အဂုအချိန်မှာ ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီတိ ရောင်းမလောက် ဖြစ်လာပနာ၊ ဝယ်ဖို့တောင် အခက်အခဲ ရှိလာပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီ ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲဆိုစွာကို မျှဝီလိုက်ပါရေ။

ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီ လုပ်ဖို့ လိုအပ်တေ ပစ္စည်းတိက –

  • ၁) အရက် ၉၉% ပါရေ ကိုယ်လိမ်းအရက်(rubbing alcohol (isopropyl alcohol)) – ခွက် ၃ ပုံ ၂ ပုံ (၂/၃)
  • ၂) ရှားဇောင်းလက်ပတ်ဆီ(pure aloe vera gel) – ခွက် ၃ ပုံ ၁ ပုံ (၁/၃)
  • ၃) အနံ့ထည့်ချင်ကေ လာဗန်ဒါး(lavender) ပရုတ်(peppermint) အစရှိရေ အနံ့ဆီ(essential oil) – ၈ စက် ကနိန် ၁၀ စက်
  • ၄) မွီဖို့ ခွက် ၁ ခွက်
  • ၅) ဇွန်း ၁ ချောင်း
  • ၆) ကဒေါ့ ၁ ခု
  • ၇) ပလက်ဆတိပ် ဘူးခွံ ၁ ခု

အရေးအကြီးဆုံးက ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီမှာ အရက် ပမာဏ ၆၀% အထက် ပါဖို့ လိုပါရေ။ ပုံမှန် သောက်တေ အရက်တိမှာ အရက်ပမာဏ ၁၀% ကနိန် ၃၀% လောက်ထိရာ ပါတတ်ပါရေ။

လုပ်ပုံလုပ်နည်း –

အဆင့် ၁

ခွက်ထည့်မှာ ရှားဇောင်းလက်ပတ်ဆီနန့် အရက်ကို ရောပနာ ဇွန်းနန့် ကောင်းကောင်း သမအောင်ထိ မွီပီးပါ။ ပြပြစ်ချေ လိုချင်ကေ၊ ရှားဇောင်းလက်ပတ် နောက် ၁ ဇွန်းလောက် ထပ်ထည့်ပါ။ အရည်မျများချေ လိုချင်ကေ၊ အရက် ၁ ဇွန်းလောက် ထပ်ထည့်ပါ။

အဆင့် ၂

အနံ့ထည့်ချင်ကေ အနံ့ဆီ ၈ စက် ကနိန် ၁၀ စက် ထိ ထပ်ထည့်ပနာ ဇွန်းနန့် ထပ်မွီပီးပါ။ အနံ့ မထည့်ချင်ကေ၊ အေအဆင့်ကို ကျော်လားပါ။ အနံ့ပြပြင်း လိုချင်ကေ အနံ့ဆီ ထပ်ရောထည့်နိုင်ပါရေ။ သံဖရာ၊ လိမ္မော် အစရှိရေ ကြိုက်တေ အနံ့ဆီကို ထည့်နိုင်ပါရေ။

အဆင့် ၃

အဖုံး နှိပ်ပနာ အရည်ထုတ်နိုင်ရေ ဗူးခွံထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ သာမန် ပလက်ဆတိပ် ဘူးခွံထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အထက်က ရောထားရေ ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီကို ကဒေါ့နန့် ထည့်ပါ။

အေလောက်ဆိုကေ ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီက သုံးဖို့ အဆင့်ပါ။ ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီ ဝယ်မရစွာနန့် ယလောက်ထိ ဗျာများနိန်စရာ မလိုပါ။ တတ်နိုင်ကေ ကိုယ့်စွာကို သေသေသပ်သပ် လုပ်ပနာ စီးပွားဖြစ်တောင် လုပ်နိုင်ပါသိမ့်ယင့်။