ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၅ သိန်းကျော် ကူးစက်၊ အမေရီကန် ဒုတိယတက်လာ

The New York Presbyterian Hospital © Reuters / Allison Joyce
The New York Presbyterian Hospital © Reuters / Allison Joyce

အေဂု ရွီးနိန်ရေအချိန်မှာ တကဗာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ခံရရေလူပေါင်း ၅၀၃,၂၇၄ ယောက် ရှိလာပနာ၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုစွာ ကူးစက်ခံရရေ လူပေါင်း ၇၅,၀၆၉ ယောက်နန့် တရုတ်နိုင်ငံဗြီးကေ ဒုတိယ ကူးစက်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာပါရေ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကူးစက်ခံရရေ လူပေါင်း ၈၁,၂၈၅ ယောက် ရှိနိန်ပနာ၊ အေနိ ကူးစက်နှုန်းနန့်ရာ ဆက်ပနာ ပြန့်ပွားနိန်ဖို့ဆိုကေ၊ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု တရုတ်နိုင်ငံကို ကျော်တက်လားနိုင်ပါရေ။

တကဗာလုံးမှာ စုစုပေါင်း သီရေလူပေါင်း ၂၂,၃၄၂ ယောက် ရှိလာပနာ၊ ကောင်းလားရေ လူပေါင်းလည်း ၁၂၁,၂၂၇ ယောက် ရှိလားပါဗျာလ်။ ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းစွာက ကူးစက်ခံရရေ ပမာဏနန့် သီရေ ပမာဏက အခုထိ ထောင်ပနာ တက်နိန်တုန်းပါသိ။

လူပေါင်း ၁၀၀ အထက် ကူးစက်ခံလာရရေနိုင်ငံတိကို အောက်မှာ တွိနိုင်ပါရေ။ အေနိ အသစ်ကူးစက်ခံရရေ လူတိပမာဏကို အဝါရောင်နောက်ခံ၊ အေနိ သီရေ လူတိပမာဏကို အနီရောင်နောက်ခံနန့် ပြထားပါရေ။ တချို့နိုင်ငံတိ နောက်ဆုံးစရင်းကို မထုတ်ပြန်သိမ့်လို့ ကွက်လပ်အဖြစ် ချန်ထားစွာကိုလည်း တွိပါလိမ့်မေ။

ပြင်ဆင်ချက် – ပထမပို့ဆ် တင်ဗြီးလို့ ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ အီတလီနိုင်ငံက စရင်းထွက်လာလို့၊ အီတလီနိုင်ငံစွာ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ထပ်ကျော်ပနာ ဒုတိယ ကူးစက်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ ပြန်ဖြစ်လားပါရေ။ စိတ်မကောင်းစရာက အီတလီနိုင်ငံမှာ အေနိ နောက်ထပ် လူပေါင်း ၆၆၂ ယောက် သီပနာ၊ စုစုပေါင်း သီရေလူပေါင်း ၈,၁၆၅ ယောက် ရှိလားပါဗျာလ်။ အေနှုန်းနန့်ရာ ကူးစက်နိန်ဖို့ဆိုကေ ၂၄ နာရီအတွင်း၊ အီတလီနိုင်ငံနန့် အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု တရုတ်နိုင်ငံကို ကျော်လားနိုင်ပါရေ။