ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၆ သိန်း ၄ သောင်းကျော်ထိ ကူးစက်လာ

EMTs load a patient into an ambulance outside the Brooklyn Hospital Center in New York City, US, March 27, 2020. © REUTERS/Andrew Kelly
EMTs load a patient into an ambulance outside the Brooklyn Hospital Center in New York City, US, March 27, 2020. © REUTERS/Andrew Kelly

အဂု တကဗာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ကူးစက်ခံထားရရေ လူပေါင်း ၆ သိန်း ၄ သောင်းကျော်ထိ ထိုးတက်လာပါရေ။ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု တခုတည်းမှာ ၁ သိန်း ၁ သောင်းကျော် ပြန့်လားပါဗျာလ်။ တကဗာလုံးမှာ သီရေ လူပေါင်း ၃ သောင်းနီးပါးနန့်၊ ပြန်ကောင်းလားရေ လူပေါင်းလည်း ၁ သိန်း ၄ သောင်းနီးပါး ရှိလားပါဗျာလ်။

ရက်စဉ် ကူးစက်နိန်ရေ ပမာဏကို အောက်ကပုံမှာ တွိနိုင်ပါရေ။

နိုင်ငံအလိုက် ထပ်ပြန့်လာရေ လူအရေအတွက်(အဝါရောင်နောက်ခံ)နန့် ထပ်သီရေ လူအရေအတွက်(အနီရောင်နောက်ခံ)ကို အောက်မှာ တွိနိုင်ပါရေ။