ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် အမေရီကန် စမ်းသပ်ဆီး မအောင်မြင်

The antiviral medication remdesivir. The WHO said a document on the drug’s efficacy in treating the novel coronavirus still awaited peer review. Photograph: Reuters
The antiviral medication remdesivir. The WHO said a document on the drug’s efficacy in treating the novel coronavirus still awaited peer review. Photograph: Reuters

ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉(Covid-19) ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် အားကိုးထားကတ်တေ၊ ရမ်းဒီဆီဗာ(Remdesivir) ဗိုင်းရာ့ဆ် ကာကွယ်ဆီးကို ပထမအဆင့် စမ်းသပ်ထိုးစွာတိမှာ၊ တခုအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း မရှိရေအတွက်၊ မအောင်မြင်ဆိုပနာ အဖြေ ပေါ်ထွက်လာပါရေ။

အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဒိုနဲလ် ထရုန့်ပ် ကိုယ်တိုင်က အလားအလာ အများကြီးရှိရေလို့ ပြောထားရေ အေဆီးစွာ၊ လူတိ အလုအယက် ဝယ်ပလိုက်ကတ်လို့ တကဗာလုံးမှာ ရှားပါးရေ အဆင့်ကို ရောက်လားပါရေ။

ပထမဆုံး “ရွှေအဆင့်”(“gold standard”) အနိန်နန့် လူနာ ၂၃၇ ယောက်ကို ရမ်းဒီဆီဗာ ထိုးရေ လူနန့်၊ မထိုးရေ လူ နှိုင်းယှဉ်ပနာ စမ်းသပ်ခစွာမှာ၊ အေကာကွယ်ဆီးက တခုလည်း ထူးခြားမှုမရှိဆိုစွာကို တွိရရေအပြင်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတိပါ တွိလာရလို့၊ စမ်းသပ်မှုကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်လိုက်ရရေလို့ ဆိုပါရေ။

အေမအောင်မြင်ရေ သတင်းကို ကဗာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(World Health Organization) ဆီးခန်းတွင်း စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်ဌာနမှာ တင်ထားခကေလည်း၊ နောက်ပိုင်း ပြန်ဖယ်ချပလိုက်စွာကို တွိရပါရေ။ ဒဗြူအိပ်ချ်အို(WHO) ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် တာရဲ့ခ် ဂျာဆာရီဗဲ့(Tarik Jasarevic)က မှားပနာ စောစောစီးစီး တင်လိုက်မိစွာလို့ ဆိုပါရေ။

အေ ရမ်းဒီဆီဗာ ကာကွယ်ဆီးကို အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုက နာမေကြီး ဂျီလတ် သိပ္ပံ(Gilead Sciences)က ဖော်စပ်ထားပနာ၊ အီဘိုလာ(Ebola) ဗိုင်းရာ့ဆ်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ဗိုင်းရာ့ဆ် ကာကွယ်ဆီးအဖြစ် ထုတ်ခစွာပါ။ ယကေလည်း အာဖရိကတိုက်မှာ အသုံးမတည့်ခပါ။

ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်၊ ဆရာဝန်တိ ဆီးမျိုးစုံကို သုံးကတ်စွာမှာ၊ အေရမ်းဒီဆီဗာကို စနစ်တကျ စမ်းသပ်မှုကိုတောင် မစောင့်နိုင်ကတ်ဘဲ၊ စသုံးခကတ်တေလို့ ဆိုပါရေ။ အောက်ဆဖို့(Oxford)က လုပ်တေ ကဗာ့အကြီးဆုံး ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ကာကွယ်ဆီး စမ်းသပ်မှုမှာတောင်၊ ရမ်းဒီဆီဗာကို စိတ်ဝင်တစားနန့် သုံးကြည့်ချင်ခကတ်ကေလည်း၊ ဆီး ထောက်ပံ့မှု မရနိုင်ခလို့ စမ်းသပ်တေအထဲမှာ မပါခလို့ ဆိုပါရေ။

တရုတ်နိုင်ငံက ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်နိန်ရေ လူနာတိမှာ၊ အေဆီး စမ်းသပ်မှုကို ရပ်လိုက်ဗျာလ်လို့ ဆိုပါရေ။ ယကေလည်း ဆီးထုတ်တေ ဂျီလတ်သိပ္ပံကတော့ အလယ်အလတ် ဝေဒနာသယ်တိမှာ အထောက်အကူပြုရေ လက္ခဏာတိ ပြရေလို့ ပြောဆိုနိန်တုန်းပါ။

စမ်းသပ်မှုမှာ ရမ်းဒီဆီဗာ ဗိုင်းရာ့ဆ်ဆီး ထိုးပနာ ကုသရေ လူနာ ၁၅၈ ယောက်နန့်၊ ပုံမှန် ကုထုံးတိနန့် ကုသရေ လူနာ ၇၉ ယောက် ပါရေလို့ ဆိုပါရေ။ ပြန်ကောင်းလာရေ လူနာ အုပ်စု ၂ ခုလုံးအတွက် ကြာရေအချိန်က အတူတူ ဖြစ်နိန်ပနာ၊ ထူးခြားမှု မရှိလို့ ဆိုပါရေ။ ရမ်းဒီဆီဗာ ထိုးထားရေ လူနာ ၁၄% က သီလားပနာ၊ ဆီးမထိုးထားရေ လူနာက ၁၃% ရာ သီရေလို့ ဆိုပါရေ။

“ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ နန့် ဆေးရုံ တင်ထားရရေ အရွယ်ရောက် လူနာတိအတွက်၊ ရမ်းဆီဒီဗာက ကုထုံးအနိန်နန့်ရော၊ ဗိုင်းရာ့ဆ် ကာကွယ်ဆီး အနိန်နန့်ရော အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိလို့၊ စမ်းသပ်မှုကို စစောစစီး ရပ်တန့်လိုက်ဗျာလ်။” လို့ ဒဗြူအိပ်ချ်အို အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါရေ။

ယင်းချင့်အပြင် “ရမ်းဆီဒီဗာ ထိုးထားရေ လူနာ ၁၈ ယောက်(၁၁.၆%) မှာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိခပနာ၊ တခြားဆီးတိနန့် ကုသစွာမှာ၊ လူနာ ၄ ယောက်(၅.၁%)မှာရာ ဆိုးကျိုးသက်မှု ရှိခရေအတွက်၊ ရမ်းဆီဒီဗာ ကို ရပ်လိုက်ဗျာလ်။” လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ထပ်လောင်း ပြောထားပါသိမ့်ရေ။

ကိုးကား – ဒီ ဂါးဒီးယမ်းသတင်းစာ (https://www.theguardian.com/world/2020/apr/23/high-hopes-drug-for-covid-19-treatment-failed-in-full-trial)