ကိုးဗဲ့ဒ်-၁၉ အိုမီခြွင် နန့် ဒဲလ်တာ ဇာကွာခြားလားလေ?

0
1279
Delta vs Omicron
Delta vs Omicron

အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကဲလ်လီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်း၊ ဘာကီလီမှာ ရှိရေ ကဲလ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင် တစုစွာ၊ ကိုးဗဲ့ဒ်-၁၉ လူနာ ၇၀,၀၀၀ လောက်က အချက်အလက်တိကို စုစည်းပနာ၊ အိုမီခြွင်(Omicron) နန့် ဒဲလ်တာ(Delta) ကိုးဗဲ့ဒ်-၁၉ မျိုးကွဲနှစ်ခုက လူနာတိကို သက်ရောက်မှု ဇာပိုင် ကွာခြားလားလေဆိုရေ၊ ပုံစံတိကို တည်ဆောက်ကြည့်ရေခါ၊ ရလာရေ အဖြေတိကို ဗြီးခရေ အင်္ဂါနိက MedRX မှာ ထုတ်ဝီခပါရေ။

အမေရီကန် ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနန့် ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုဌာနတိ(Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) ဒါရိုက်ကာ ရိုရှဲလ် ဝါလန်ဆကီး(Rochelle Walensky)က ရလာရေ အဖြေတိကို ညဇာက Twitter မှာ မျှဝီထားစွာကို တွိရပါရေ။

ဝါလန်ဆကီး မျှဝီထားစွာအရဆိုကေ၊ ဒဲလ်တာ ကိုးဗဲ့ဒ်နန့် နှိုင်းစာကေ၊ အိုမီခြွင် ကိုးဗဲ့ဒ်စွာ ဆေးရုံ တင်ရစွာ ၅၃% ပိုနည်းလားရေ၊ အရေးပေါ်ခန်းထဲကို ရောက်ဖို့ ၇၄% ပိုနည်းလားရေ၊ သီဖို့ ၉၁% ပိုနည်းလားရေ၊ အဆုပ် အလုပ် မလုပ်နိုင်လို့ အပြင်က လီသွင်းလီထုတ် လုပ်ရရေ လီသွင်းလီထုတ်စက်တိ(ventilators) လိုအပ်ချက် ၀% အထိ ရောက်လားရေလို့ ဆိုပါရေ။

အဂု သုတေသန လုပ်တေအထဲမှာ အိုမီခြွင် ကိုးဗဲ့ဒ် ဖြစ်ထားရေ လူနာ ၅၂,၂၉၇ ယောက်၊ ဒဲလ်တာ ကိုးဗဲ့ဒ် ဖြစ်ထားရေ လူနာ ၁၆,၉၈၂ ယောက် ပါပနာ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဗန်ဘာလ ၃၀ ရက် နန့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဂျန်နူယာရီလ ၁ ရက် ကြားမှာ လုပ်ခစွာလို့ ဆိုပါရေ။ ယင်းအထဲမှာ အိုမီခြွင် ကိုးဗဲ့ဒ်နန့် ဆေးရုံတင်ရရေ လူနာ ၂၃၅ ယောက် (၀.၅%) နန့် ဒဲလ်တာ ကိုးဗဲ့ဒ်နန့် ဆေးရုံ တင်ရရေ လူနာ ၂၂၂ ယောက် (၁.၃%) ပါရေလို့ ဆိုပါရေ။

(သတိ – အိန်းပါးရီးယားလ် ကောလိချ် လင်ဒင် (Imperial College London) က နောက်ဆုံး ထုတ်တေ အစီရင်ခံစာ (Report 49)ထဲမှာ အိုမီခြွင် ကူးစက်နှုန်းက ဒဲလ်တာ ကူးစက်နှုန်းထက် ၅.၄ ဆ (၅၄၀%) ပိုယင်ရေ ဆိုစွာကို သတိပြုမိကတ်ဖို့ လိုပါရေ။)