ရွှေရည် (ဝါ) သီးရည်? လူပေါက်တေ သီးနန့် အုတ်လုပ်တေ နည်းပညာ တွိ

တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ကိတ်တောင်းတက္ကသိုလ်(University of Cape Town) ကျောင်းသားတိက၊ လူတိ ပေါက်ထားရေ သီးနန့်၊ အိမ်ဆောက် အုတ်တိ လုပ်နိုင်ရေ နည်းပညာတမျိုးကို ထွင်လိုက်ကတ်ပါရေ။ တက္ကသိုလ်အိန်ဂျိန်နီယာဌာန၊ ယောကျာ်းချေတိ အိမ်သာက သီးတိကို၊ သဲ၊ ဘတ္တရီးယားတိနန့် ပေါင်းပနာ၊ အုတ် လုပ်တေ နည်းပညာကို၊ သုတေသန...
ရခိုင်ပြည်မှာ ဆောက်လာဖို့ အိမ်ပုံစံ

ရခိုင်ပြည်မှာ နောက်ဖြစ်လာဖို့ အိမ်တိ

ရခိုင်ပြည်စွာ တရှိန်ထိုး တိုးတက်နိန်ရေ တရုတ်နိုင်ငံနန့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရို့ကို အမှီပြုပနာ မကြာခင် တရှိန်ထိုး တိုးတက်လာဖို့ အခြေအနေ ရှိပါရေ။ တချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်မှာ ပြန်အနိန်ချကတ်ဖို့ မိတ်ဆွေတိအတွက် အမှာနန့် ဆောက်ပီးဖို့ ကဗာ့အကောင်းဆုံး အိမ်တိ ပုံစံပါ။