အသီးတိမှာ အစိ မပါအောင် ဇာပိုင် စိုက်ဖို့လဲ

အစိ မရှိရေ အသီးကို အပင်စိုက်လို့ ရပါလာ။ မျိုးအောင်ထားရေ အစိ မရှိရေ အတွက်နန့် အပင် စိုက်လို့ မရပါ။ ယကေ အစိ မရှိရေ အသီးပင်တိကို ဇာပိုင် စိုက်ပါဖို့လဲ။ အယင် ပြောခရေ ကိုင်းဆက်နည်းတိနန့် အပင်တိကို ပွားယူပနာ စိုက်ယူရပါရေ။ အစိ မရှိအောင်...

မိုဘိုင်းဖုန်းက ဇာလောက်ထိ ကိုယ့်ကို ခြီရာခံ လိုက်နိုင်လဲ

အဂုအခါ ဟန်းဖုန်းတိက မရှိမဖြစ်တေ အခြေခံ လူသုံးပစ္စည်းတခု ဖြစ်လို့လာပါဗျာလ်။ စကားပြောဖို့ သက်သက် ရည်ရွယ်စွာကနိန် စာရိုက်ပနာ သတင်းပို့ဖို့၊ အိန်တာနတ်သုံးဖို့၊ စာရွက်စာတမ်းတိ ပို့ဖို့နန့် စျီးဝယ်ဖို့ အတွက်ပါ သုံးလာကတ်ပါဗျာလ်။ ယကေလည်း ဒေဟန်းဖုန်းတိစွာ ကိုယ့်အတွက် လုံခြုံမှု လုံးဝ မရှိဆိုစွာ လူ အများစု မသိကတ်ပါ။ ဟန်းဖုန်းက...

အချပ်လိုက် အကိုင်းဆက်နည်း (ဝါ) Chip Budding

အဆင့် - ၁  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် အကိုင်း လားဆက်ဖို့ အပင် နှစ်ပင်ကို ရွီးပါ။ ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်စွာ သန်သန်စွမ်းစွမ်းနန့် အမြစ် ကောင်းကောင်း တွယ်ဗြီးသား ဖြစ်ရပါဖို့။ အကိုင်း လားဆက်ဖို့ အပင်လည်း သန်စွမ်းဖို့တော့ လိုပါရေ။ ပင်စည်မှာ ရောဂါ ဖြစ်နိန်ရေ အပင် မဖြစ်ပါဇီကဲ့။ အချပ်လိုက်...

ကိုင်းခွဲ အကိုင်းဆက်နည်း

ကိုင်းခွဲ အကိုင်းဆက်နည်းကို အင်္ဂလိပ်ပိုင် Cleft Grafting လို့ ခေါ်ပါရေ။ ကိုင်းခွဲ အကိုင်းဆက်နည်း တဆင့်ချင်းစီကို လေ့လာကြည့်ကတ်ပါမေ။ အဆင့် - ၁  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင်ကို ရွီးပါ ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင် နှစ်ပင်လုံးစွာ သန်သန်စွမ်းစွမ်း ဖြစ်ရပါဖို့။ ရောဂါ ဖြစ်နိန်ရေ...

အခေါက် အကိုင်းဆက်နည်း

အခေါက် အကိုင်းဆက်နည်းကို အင်္ဂလိပ်ပိုင် Bark Grafting လို့ ခေါ်ပါရေ။ အဆင့် - ၁  ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင်ကို ရွီးပါ ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင် နှစ်ပင်လုံးစွာ သန်သန်စွမ်းစွမ်း ဖြစ်ရပါဖို့။ ရောဂါ ဖြစ်နိန်ရေ အပင်မျိုး မဖြစ်ပါဇီကဲ့။ လားဆက်ဖို့ အပင်စွာ...

ရိုးတံ အကိုင်းဆက်နည်း

ရိုးတံ အကိုင်းဆက်နည်းကို အင်္ဂလိပ်ပိုင် Whip Grafting လို့ ခေါ်ပါရေ။ အဆင့် - ၁ လုံးပတ်တူ ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင်ကို ရွီးပါ။ ကိုင်းဆက်ခံဖို့ အပင်နန့် လားဆက်ဖို့ အပင် နှစ်ပင်လုံးစွာ သန်သန်စွမ်းစွမ်း ဖြစ်ရပါဖို့။ ရောဂါ ဖြစ်နိန်ရေ အပင်မျိုး မဖြစ်ပါဇီကဲ့။ ...

အပင် တပင်တည်းမှာ အပွင့်ရောင်စုံ၊ အသီး နှစ်မျိုး သုံးမျိုး သီးအောင် ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ

လူမျိုးတမျိုး ကျဆင်းလားရရေ အကြောင်းရင်းထဲမှာ ကိုယ့် အနိန်အထားကို ခေတ်ရီစီးကြောင်းနန့် အမြဲတမ်း ချင့်ချိန် သုံးသပ်ပနာ တိုးတက်အောင် သုတေသန မလုပ်နိန်စွာလည်း အကြောင်းရင်း တခုပါ။ သုတေသနဆိုလို့ ဖေ့သာ အကောင်း အကုန်အကျခံပနာ ရင်းနှီးလုပ်ရရေ လုပ်ငန်းမျိုးလို့ ထင်တတ်ကတ်ပါရေ။ အဂု ခဲတံချွန် ဓါးချေတလက်နန့် သုတေသန...

သဘုန် နန့် သဘာဝ ပိုးသတ်ဆီး ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ

သဘာဝ ပိုးသတ်ဆီးဆိုစွာ လူနန့် တရိတ္ဆန်တိကို အန္တရာယ် မဖြစ်ဇီရေအပြင်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မပျက်စီးဇီနိုင်စွာမျိုးပါ။ သဘာဝ ပိုးသတ်ဆီး လုပ်ဖို့ ရီနန့် သဘုန်ရာ လိုပါရေ။ လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို ပြောပြပါမေ။ သဘုန်ရည် ၂၉.၆ မီလီ လီတာ ( လဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း )...

ကိုယ်ပိုင် ပိုးသတ်ဆီး ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ

ငရုတ်ရည် ပိုးသတ်ဆီး ရယ်စရာ မထင်ပါကဲ့။ အမှန်တကယ် စီးပွားဖြစ် သုံးနိုင်ရေ ပိုးသတ်ဆီးပါ။ ကကောင်း စပ်တေ ငရုပ်သီးမျိုးတိကို သုံးလို့ ရပါရေ။ ငရုတ်သီးတိမှာ ကပ်ဆိုင်စိန် (Capsaicin) လို့ ခေါ်ရေ ဒြပ်ပေါင်းတမျိုး ပါဝင်ရေအတွက်နန့် ပိုးမွှားတရိတ္ဆန်တိကို ကင်းဝီးအောင် လုပ်နိုင်ပါရေ။ အေ ငရုတ်သီးတိကို လူ စားကေ...
ကြက်သွန်ဖြူ

ကြက်သွန်ဖြူ ဇာပိုင် စိုက်ဖို့လဲ

သား၊ ငါး ချက်တိုင်း မပါမဖြစ် လိုအပ်တေပိုင်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကကောင်း အသုံးဝင်ပနာ၊ အခြောက်ခံဗျာလ် အကြာကြီး သိမ်းထားလို့ရရေ ကြက်သွန်ဖြူကို ဇာပိုင် စိုက်ပါဖို့လဲ။ အဆင့် ၁၅ ဆင့် ခွဲပနာ လေ့လာကြည့်ကတ်ပါမေ။ အပိုင်း - ၁  စိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပုံ အဆင့်ဆင့် အဆင့် -...