Weather

ရခိုင်ပြည် လက်ရှိနန့် နောက်ဖြစ်လာဖို့ ရာသီဥုတုအခြေအနေတိကို အေမှာ အသေးစိတ် ကြည့်နိုင်ပါရေ။ ပုံထဲက အရောင်တိစွာ အတိုင်းအတာတိကို ကိုယ်စားပြုပနာ၊ ပုံအောက်ခြေမှာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါရေ။ (ဥပမာ mph ၁ နာရီ လီတိုက်နှုန်း … မိုင်) နောက်ဖြစ်လာဖို့ ၁ နာရီဇီ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တိကို သိချင်ကေ ပုံထဲက ဘယ်ဖက်အောက်နားမှာ ရှိရေ အဖြူရောင် အဝိုင်းထဲက အနီရောင် မျှားကို နှိပ်ပါ။ ကိုယ်သိချင်ရေ နိန်ရာရှိကေ ပုံကို လက် ၂ ချောင်းထိပနာ ချဲ့ဗျာယ် ကြည့်နိုင်ပါရေ။

ရခိုင်ပြည်နားမှာ လက်ရှိ ဖြစ်နိန်ရေ ရာသီဥတု အခြေအနေ

ရခိုင်ပြည်မှာ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း ဖြစ်လာဖို့ ရာသီဥုတု အခြေအနေ

ရခိုင်ပြည်မှာ လက်ရှိ မိုးရွာပနာ မိုးခြိမ်းနိုင်ရေ နိန်ရာတိ

ရခိုင်ပြည်နားမှာ လက်ရှိ ဖြစ်နိန်ရေ လှိုင်းအခြေအနေ

ရခိုင်ပြည်က မြို့တမြို့ချင်းဇီ အပူချိန်၊ မိုးရွာနိုင်ခြေနန့် လီဖိအားကို အပြာရောင်ပုံကို နှိပ်ဗြီးကေ ကြည့်ပါ

စစ်တွေမှာ နောက် ၄ ရက်အတွက် မိုးလေဝါသ ခန့်မှန်းချက်

ကျောက်ဖြူမှာ နောက် ၄ ရက်အတွက် မိုးလေဝါသ ခန့်မှန်းချက်