ပလင်းတိ မှန်တိကို အပေါက်ဖောက်ချင်ရေ ဟုတ်လာ? ဇာခက်စွာ မှတ်လို့

0
924
အပေါက်ဖောက်ထားရေ ပလင်း

ပလင်းတိ၊ မှန်တိကို အပေါက်ဖောက်ဖို့စွာ ကကောင်းခက်ခဲရေ နည်းပညာလို့ ထင်ခမိပါရေ။ အဂု ရှာကြည့်လိုက်မှ ကကောင်းလွယ်မှန်း သိပါရေ။ လုပ်စားချင်ရေ လူတိကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပနာ မျှဝီပီးလိုက်ပါရေ။

လိုအပ်စွာတိ

၁) ဘတ္ထရီနန့် လည်ရေ အပေါက်ဖောက်စက် ၂) စိန်သွားပါရေ ဖောက်စူး(Diamond core drill bit) ၃) ပလင်း / မှန် မှာ စူးချော် မထွက်လားအောင် အထိန်း ပလက်စတစ် / သစ်သား / သတ္တုပြား ၁ ပြား

လုပ်ပုံလုပ်နည်း

 ၁) စူး ချော် မထွက်လားအောင် ထိန်းဖို့ အပြားကို အယင် အပေါက် ဖောက်ပါ

 

 

 

 

 ၂) အပေါက်ဖောက်ဖို့ ပလင်း / မှန် ကို ရီထဲမှာ ထည့်ပနာ ထိန်းဖို့ အပြားကို ဖောက်ဖို့ နိန်ရာထက်မှာ ကပ်လိုက်ပါ။

၃) ဖောက်စက်နန့် အထိန်းပြားထဲက အပေါက်ကို စဖောက်နိုင်ပါဗျာလ်။

 

 ၄) စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပလင်း / မှန် ပေါက်လားပါလိမ့်မေ။

 

 

 

 

 

ပလင်းတိ / မှန်တိကို အပေါက်ဖောက်ပနာ ဇာတိ လုပ်နိုင်လဲ?