အေပိုင် အလှပချေ ပန်းအိုးတိ မြင်ဖူးလာ? ဖေသာ ဘလောက် ကုန်ဖို့ထင်လေ?

0
928
အေပိုင် အလှပချေ ပန်းအိုးမျိုး မြင်ဖူးလာ?
အချိုရည်ဗူး ၁ ဗူး၊ စီဒီ အဟောင်း ၁ ချပ်နန့် ပန်းအိုး ၂ လုံး ရနိုင်ရေ

သုံးဗြီးသား ဇာဗူးကို မဆို ဆီးမှုတ်ပလိုက်ကေ၊ တမူ ထူးခြားရေ ပုံစံချေတိ ထွက်လာရေဆိုစွာကို သတိပြုပါ။ မှုတ်ဆီး တဗူးကို ၂ ထောင် ၃ ထောင်လောက်ရာ ပီးရပနာ အနည်းဆုံး ပန်းအိုး ၅ လုံးက ၁၀ လုံးထိ ဆီးမှုတ်နိုင်ပါရေ။ ဆင်းရဲစွာကို တိုက်ဖျက်နိုင်ရေ နည်းပညာ တမျိုးပါ။