အေဝမ်းက အဆီတိကို အိမ်မှာ ဇာပိုင် ချော့ချဖို့လဲ?

0
1046
ဝမ်းက အဆီကို အိမ်တွင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပနာ ချော့ချနိုင်ပုံ