ကင်းစွန်းဥ ၁ ဥက ပိဿာချိန် အများကြီးရအောင် ဇာပိုင် စိုက်ဖို့လဲ

ရခိုင်သားတိမှာ ကင်းစွန်းဥလို့ ခေါ်စွာကို အနောက်နိုင်ငံတိမှာ အာလူချို(sweet potato)လို့ ခေါ်ကတ်ပါရေ။ ကင်းစွန်းဥကို ရခိုင်သားတိ ပိုင်စရာအဖြစ်ရာ စားကတ်ကေလည်း နိုင်ငံအများကြီးမှာ ထမင်းပိုင် အဓိက အစားအစာအဖြစ် စားကတ်ပါရေ။ ကင်းစွန်းဥစွာ ပုံမှန် အာလူထက် အများကြီး စျီးကြီးပါရေ။ ရခိုင်ပြည်မှာ ကကောင်း ဖြစ်ထွန်းရေ အပင်မျိုး ဖြစ်တေအတွက် ပြည်ပတင်ပို့ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ဖို့ ကကောင်း စဥ်းစားသင့်ပါရေ။

ကင်းစွန်းဥ ၁ ဥက ပိဿာချိန် အများကြီး ရအောင် စိုက်နိုင်ရေ နည်းလမ်းကို ပြောပြပါမေ။

၁) ကင်းစွန်းဥ ၁ ဥကို ရီထည့်ထားရေ ပလင်းချေ ၁ လုံးထဲမှာ အောက်က ပုံအတိုင်း အပင်ချေတိ ထွက်လာအောင်ထိ စိမ်ထားပါ။

၂) ကင်းစွန်းဥ ၁ ဥမှာ အနည်းဆုံး အပင်ချေ ၂၀ လောက် ထွက်တတ်ပါရေ။ ထွက်လာရေ အပင်ချေတိမှာ အမြစ်ချေတိထွက်လာပနာ ၃ – ၄ လက်မလောက် ရှည်လာဗျာလ်ဆိုကေ အမြစ်တိပါအောင် အပင်ချေတိကို အရင်းက ဖြတ်ပလိုက်ဗျာလ် ရီထည့်ထားရေ ပုလင်းချေတိမှာ အောက်က ပုံပါအတိုင်း ပြန်စိုက်ပီးပါ။

၃) ပလင်းထဲက အပင်ချေတိ အမြစ်တိ ကကောင်း ပွားလာဗျာလ်ဆိုကေ အပြင်မှာ ထုတ်စိုက်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါဗျာလ်။

၄) မြေပွပနာ အစိုရှိရေ နိန်ရာတိမှာ စိုက်လို့ ပိုကောင်းပါရေ။ ကကောင်း သသီးသသန့် လုပ်နိန်စရာ မလိုဘဲ ၁ ပင်နန့် ၁ ပင်ကို ၃ ပေစီ ခြားစိုက်ပနာ ရီကို စစိုချေ ဖြစ်အောင်ထိ လောင်းထားပါ။

၅) ကင်းစွန်းဥပင်တိ ပန်းတိ ပွင့်လာပနာ ပန်းပွင့်တိ အဝါရောင် သန်းဗျာလ်ဆိုစွာနန့် ကင်းစွန်းဥ ဖော်ဖို့ အချိန်တန်ပါဗျာလ်။

၆) ဖော်ပြီးရေ ကင်းစွန်းဥတိကို အရိပ်ရရေ နိန်ရာမှာ ၁၀ ရက်လောက် အခြောက်ခံထားလိုက်ပါ။ အောက်က ပုံစွာ အမှန်တကယ် ကင်းစွန်းဥ ၁ ဥက ထွက်လာရေ ဥတိပါ။

နောက်အရေးကြီးရေ အချက် ၁ ချက်က ကင်းစွန်းဥ မရသိမ့်ခင် ကင်းစွန်းပင်က အညွှန့်(မြောက်ညွှန့်)တိ ခူးပနာ စားနိုင်၊ ရောင်းနိုင်ပါရေ။

ကင်းစွန်းပင် စိုက်စွာ တခုလည်း ခက်ခဲစွာ မဟုတ်ပါ။

ရခိုင်သား၊ ရခိုင်သမတိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနန့် လူများတိဘားမှာ အလုပ်သမားတိအဖြစ် လားလုပ်နိန်ကတ်ဖို့အစား ကိုယ်ပိုင် တနိုင်တပိုင် စီးပွားရေးကို အများကြီး တည်ဆောက်နိုင်ကတ်မှရာ ရေရှည်မှာ တည်တံ့ရေ ရခိုင်ပြည်ကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုစွာ ရခိုင်သားတိုင်း သတိထားသင့်ပါရေ။